Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Spara pengar och energi med våra energitjänster

Med våra energitjänster sparas både pengar och energi. Samtidigt bidrar ni till en minskad klimatpåverkan. Sätt konkreta mål för fastigheten och ta oss till hjälp för att hitta lösningen för att nå dit.

Vi ger dig råd och stöd

Tillsammans med fastighetsägaren, i bostadsrättsföreningars fall styrelsen, sätter vi upp vilka mål som ska uppnås för fastigheten. Det kan vara allt från en trygg och säker drift till kraftigt sänkta driftkostnader till minskad energianvändning och miljöpåverkan. Vi hjälper även er bostadsrättsförening med energideklaration vilket kan vara en bra utgångspunkt för målen. Vi redovisar åtgärdsförslag som styr mot de uppsatta målen. Ett exempel är värmefotografering, där vi lokaliserar värmeförluster eller köldbryggor (värme som leds ut i kylan och ger kalla lägenheter).

Miljön i fokus

Vår filosofi är att man med rätta driftåtgärder kan ge bra förutsättningar för en framtidssäker byggnad med låga driftkostnader, låg energianvändning samt minskad miljöbelastning. Dessutom har HSB Skåne tagit beslutet att till 2025 minska våra koldioxidutsläpp med 25 % jämfört med 2020. 

Du kan läsa mer om våra energitjänster i vårt produktblad

Kontakta oss för energitjänster! 

Vi erbjuder tjänsten energitjänster för brf i kommunerna: Lund, Kristianstad, Ystad, Eslöv, Hässleholm, Bromölla, Hörby, Höör, Kävlinge, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Tomelilla och Östra Göinge.

Vill du veta mer om energitjänster eller någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltningFyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

Och du, välkommen till oss även om du inte är medlem i HSB!

Bostadsrättsföreningar som sänkt sina energikostnader

HSB brf Bryggaren i Eslöv

Minskat sin energianvändning med 29 %.

Byggår: 1960
BOA: 5358 m² + LOA: 438 m²
Antal lgh: 80 st + 3 lokaler

Energideklaration 2018: 129 kWh/m²
Energideklaration 2023: 92 kWh/m²

Åtgärder: byte av undercentral, installation av referensgivare i lägenheterna samt ny VVP. De har även bytt radiatorer i några av lägenheterna.

HSB brf Lyktan i Ystad

Minskat sin energianvändning med 35 %.

Byggår: 1992-1993
BOA: 4779 m²
Antal lgh: 64 st.

Energideklaration 2018: 114 kWh/m²
Energideklaration 2023: 74 kWh/m²

Åtgärder: byte av undercentral, installation av referensgivare i lägenheterna, byte av belysningen utomhus till LED samt byte av frånluftsfläktar till tryckstyrda med EC-motorer

HSB brf Stanstorp i Staffanstorp

Minskat sin energianvändning med 30 %.

Byggår: 1969-1970
BOA: 17 810 m²
Antal lgh: 240 st

Energideklaration 2010: 177 kWh/m²
Energideklaration 2022: 123 kWh/m²

Åtgärder: injustering av värmesystem, tilläggsisolering på tak och väggar, byte av undercentraler, installation av datoriserat styr- och övervakningssystem med referensgivare samt prognosstyrning. De har även gått över från gas till fjärrvärme, bytt samtliga fönster, bytt gamla fläktar till EC-motorer och bytt radiatorpumpar.