Föreningen

Brf Klövern ligger i Hallunda söder om Stockholm belägen i ett område med god kommunikation med nära till service faciliteter som shopping, idrott, skolor och dagis. Här finns även närhet till natur- och kulturupplevelser samt Mälaren.

År 1976 köpte HSB Riksförbund hela Hallundas lägenhetsbestånd av John Mattson AB som byggde husen under åren 1970-1975. År 1978 delades området upp i 7 fristående bostadsrättsföreningar med egna styrelser coh Brf Klövern var en av dem. De övriga bostadsrättsföreningarna är Timotejen, Kornet, Trädet och Hallunda som alla är höghusområden samt Brunna och Tornberget som har låghusbebyggelse.

Brf Klövern består av 448 lägenheter fördelade på 8 hus, varav 4 stycken har adressen Linvägen och 4 stycken adressen Klövervägen.

Varje hus har 8 våningar och lägenheterna är från 1-4 rok. På gårdarna finns det 1-2 komplementhus som inrymmer tvättstugor, miljörum, cykelrum m m

Föreningen äger ett kvartershus på Klövervägen 18 där bland annat Brf Klöverns styrelserum, bastu och föreningslokalen Kontakten finns. "Kontakten" kan hyras av boende i Brf Klövern för sammankomster. I samma hus finns det även en Restaurang & Pizzeria.