Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En resurs och ett stöd för er bostadsrättsförening

HSB-ledamoten är en del av er styrelse och en mycket bra resurs i det löpande arbetet. Kunskapen och erfarenheten som HSB-ledamoten kan förmedla gör allt så mycket enklare och tryggare. Goda råd, information om uppdaterade regler och kontakt med er HSB-förening – HSB-ledamoten är ett klokt stöd att luta sig mot.

Vill du bli HSB-ledamot? Vill er förening bli medlem i HSB?

En av de främsta fördelarna med att som bostadsrättförening vara medlem i HSB är HSB-ledamoten. Det är en bra resurs att ha på plats i styrelsen:

  • Löpande stöd och rådgivning kring styrelsearbetet.
  • Uppdaterad information kring regler och förordningar.
  • Erfarenhetsutbyte mellan er och er HSB-förening.
  • Vara uppmärksam på att styrelsens arbetssätt och beslut följer stadgar, lagar, gällande regelverk samt HSBs värderingar.

Så är det att vara HSB-ledamot

En HSB-ledamot berättar om uppdraget.