Förråd

På vindar och i källare finns förråd för bostadsrättsföreningens medlemmar. Det är viktigt att bara förvara saker i ens eget förråd. Det görs regelbundan rensningar på vindar och i källare och saker som inte står i ett förråd kommer vid dessa rensningar att slängas. 

I dagsläget saknar vissa lägenheter förråd. En inventering av förråd har gjorts och arbete pågår med att komma till rätta med detta. Om du saknar ett förråd kontakta gärna vår förvaltare för mer information.