Hur fungerar föreningen?

Här sammanfattas Brf Morkullans organisation och vad det innebär att vara en HSB-förening.

Föreningen
HSB Brf Morkullan i Stockholm är en ekonomisk förening. När du köpt en bostadsrätt blir du delägare i fastigheten genom medlemskap i bostadsrättsföreningen. Via medlemskapet i föreningen har du nyttjanderätt till din lägenhet som egentligen ägs av föreningen. Vårt gemensamma mål i Brf Morkullan är att huset ska hålla god standard och vi ska känna att vi bor tryggt.

Stämma
Varje år hålls en föreningsstämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ genom att medlemmarna kan använda sin rösträtt. Brf Morkullans ordinarie stämma hålls normalt i april månad. Styrelsen kan också kalla till extrastämma under året inför beslut som stämman måste fatta som t.ex. avsevärda förändringar av fastigheten eller val av ledamöter. Inför ordinarie stämma har medlemmarna möjlighet att skriva förslag via motioner. Läs mer om motioner här. Läs mer om stämman här.

Stadgar
Föreningens stadgar är de interna regler som stämman beslutat skall gälla. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen. Mer info om stadgar och nedladdningsbara filer finns här.

Styrelsen
Styrelsen utses av medlemmarna på stämman. Styrelsen ansvarar bland annat för det löpande arbetet med och driften av föreningen, information och frågor från medlemmarna. Alla i styrelsen är medlemmar i föreningen och har en bostadsrätt i Morkullan med undantag av HSB-ledamoten.

HSB
Föreningen har koppling till HSB på två olika plan:

  1. Föreningen är medlem i HSB Stockholm och använder därmed namnet HSB Brf Morkullan. Medlemskapet kostar föreningen c:a 35 tkr/år och ger tillgång till vår HSB-ledamot på styrelsemöten, denna hemsida, utbildningar, ett tryggt varumärke, kollektivupphandlade avtal och förmodligen bättre lånevillkor hos bankerna.
  2. Föreningen anlitar HSB för den ekonomiska förvaltningen som bland annat sköter fakturering, inkasso, servicecenter, medlemskap, överlåtelser, ekonomisystem och annat som avlastar styrelsen i sitt arbete. Förvaltningen kostar föreningen c:a 220 tkr/år.

Fram till och med 2013 krävde föreningen att Morkullans medlemmar också var medlemmar i HSB Stockholm via en kollektivanslutning som Morkullan bekostade. Från och med 2014 kan Morkullans medlemmar söka medlemskap i HSB Stockholm på individuell basis för att få tillgång till juridisk rådgivning, tidningen "Hemma i HSB", möjlighet att bospara i HSB samt vissa rabatter.