Nya balkonger

Frågan om nya balkonger ska få byggas på HSB Brf Pålsundets fastigheter har diskuterats länge inom föreningen men fått avslag på fyra olika föreningsstämmor.

Vid ordinarie stämma 2012-04-25 beslutade stämman med stor majoritet att inte tillåta nya balkonger. Beslutet togs utan reservationer och utan votering.

Ordinarie föreningsstämma 2013-05-02 beslutade återigen, med stor majoritet och utan votering och reservationer, att nya balkonger inte ska tillåtas.

Ordinarie stämma 2014-05-13 beslutade för tredje året i rad och med stor majoritet, utan votering och reservationer, att nya balkonger inte ska tillåtas.

En särskild extrastämma hölls 2014-09-21 om ”balkonggruppens” förslag: ”Om bygglovsarkitekten samt Stadsmuseets antikvarie godkänner bygge av balkong skall styrelsen behandla den positivt”. Stämman avslog förslaget efter votering: 35 röstade på balkonggruppens förslag, 76 röstade på avslag och 3 lade ner sina röster.

Styrelsen anser därmed att frågan är avgjord för flera år framöver.

Markiser

BRF Pålsundets fasader är K-märkta och nymontage av markiser måste därför uppfylla följande regler:

  • Alla markiser som sätts upp ska följa den den av föreningen bestämda, enhetliga utformningen – konstruktion, tyg, färg, montage.
  • Montering ska alltid ske i fönstrets karm, EJ i den putsade fasaden.
  • Konstruktionen ska vara raka fallarmsmarkiser.
  • Markisen ska ej förses med kappa.
  • Markisen ska vara av likadant tyg och i samma fabrikat och kulör som de nu uppsatta efter fasadrenoveringen. Tyget heter Sandatex. Kulör varmgrå/gråbeige med nummer 407- 51.

Firman RJ Markis har anlitats tidigare:

08-511 710 51, Roger Gleisner 070-880 60 10, Ronnie Gleisner 070-415 10 36