Låssystem

Fastighetsskötaren kan på expeditionstid lämna ut nyckelbrickor och nycklar. Legitimation och underskrift krävs. Samma nyckelbricka används för entrédörrar, återvinningsrum, gästlägenheter, föreningslokal, kajakförråd, bastu och gym. En nyckelbricka kostar 200 kr oavsett om det är din första bricka eller en extrabricka.

Porttelefoner, Aptus system

Brf Pålsundets entréportar har porttelefoner som även fungerar som nyckelbrickläsare. På så sätt kan entrédörren öppnas med nyckelbricka. Hur porttelefonen fungerar för boende och besökare kan man läsa mer om i Användarmanual för porttelefonerna som finns under Dokument. Önskar du göra ändringar i porttelefonen, till exempel vilket namn som visas och vilket nummer som rings, gör du det genom att kontakta HSB Kund- och medlemsservice. 

Under en övergångsperiod efter att vi fick nya porttelefoner kunde man öppna entrédörrarna även med portkod. Från och med 1 september 2021 kan man inte längre öppna med portkod. Under en ännu längre övergångsperiod kunde man också öppna entréportarna med de alfa-nycklar som går till källare och vind. Från och med 1 februari 2022 kan man inte längre öppna entréportarna med dessa alfa-nycklar.

Nyckelbrickor, Aptus system

Dessa nyckelbrickor (även kallade blippar eller taggar) öppnar entréportarna och återvinningsrummet för alla medlemmar. Även dörrarna till följande lokaler kan öppnas för de som hyrt, föreningslokal, gästlägenheter, bastu, gym och kajakförråd. Varje nyckelbricka har ett nummer på ena sidan. Nyckel med numren 1, 2, 3 och 4 kan öppna alla lokaler. Nycklar med nummer 5 och uppåt går endast till den egna porten. Notera att bostadsrättsföreningen nu bara har ett nyckelbricksystem. Bastun och gymmet öppnas numera med samma nyckelbrickor som övriga lokaler.

Nyckelbrickorna är värdehandlingar som hör till din lägenhet på samma vis som dina vanliga nycklar. Flyttar du måste du lämna dem vidare till den som flyttar in. Om du förlorar en nyckelbricka måste du anmäla det till HSB Kund- och medlemsservice.

Beställa extra nyckelbricka eller förlustanmäla nyckelbricka, Aptus system

När de nya nyckelbrickorna delades ut fick varje lägenhet minst två nyckelbrickor. Lägenhetsinnehavaren kan beställa extra nyckelbrickor eller förlustanmäla en borttappad nyckelbricka genom att kontakta HSB Kund- och medlemsservice. Vid förlustanmälan ska numret på den borttappade nyckelbrickan uppges (1, 2, 3 osv).

En beställd nyckelbrickan kan sedan, när den är klar efter cirka fem arbetsdagar, mot uppvisande av legitimation, utkvitteras på fastighetsskötarexpeditionen på Anders Reimers väg 9 under de ordinarie öppettiderna. En extra nyckelbricka kostar 200 kr.

Bokning

Du kan boka föreningens gästlägenheter, föreningslokal och bastun via Internet på Aptus- portalen eller med hjälp av appen ’’Aptus Home” från Assa Abloy Opening Solutions Sweden AB. Läs mer på sidan Bokning på denna webbplats. För att komma in i de lokalerna ska du använda någon av dina nyckelbrickor med nummer 1, 2, 3 eller 4 (Aptus system) men nyckelbrickan öppnar bara på de tider som du har bokat.

Lösenord

Det är bra om alla medlemmar ändrar sitt standardlösenord i Aptus-portalen eller i appen. Lösenordet används vid bokning av gästlägenheter och föreningslokal. Bra om även ni som inte tänker boka gästlägenheter, föreningslokal eller bastu ändrar lösenord för att hindra att någon felaktigt bokar på ert lägenhetsnummer.

Nycklar

Hos Fastighetsskötaren kan du beställa alfa-nyckel till gemensamma utrymmen. Dessa nycklar går till vind, källare, cykelförråd, tvättstugor, torkrum mm. Dessa nycklar får endast föreningen kopiera. En nyckel kostar 200 kr.