Elprojektet 2023-24

Styrelsen har i konkurrens upphandlat upprustning av föreningens elsystem, inklusive byte av armaturer i trapphusen och övergång till IMD (gemensam el med Individuell Mätning och Debitering.) Projektet kommer att påbörjas i ARv 17 i september 2023.

Vinnande entreprenör blev Rödjares Elektriska AB. Underleverantör för IMD är EcoGuard AB.

Upprustning av föreningens elsystem innebär att all elutrustning som finns i fastigheternas elcentraler och som försörjer gemensamma utrymme så som tvättstugor, trapphus, vindar och källare, utebelysning och hissar, byts ut. Detta är den stora delen av projektet.

Införande av IMD (gemensam el med Individuell Mätning och Debitering) innebär att alla lägenheters elcentraler byts ut. Ellevios mätare tas bort och IMD-mätare installeras istället. Bostadsrättsinnehavarnas elabonnemang avslutas (görs ej av medlemmarna) och elkostnaderna kommer istället på månadsavin från HSB.

I trapphusen ska vi byta till närvarostyrda LED-armaturer.

Följande personer har och kommer att arbeta med projektet:

 • Daniel Öberg, arbetsledare från Rödjares Elektriska AB
 • Jessica Falck Rödjare, ledande montör från Rödjares Elektriska AB
 • Stefan Andersson, ledande montör från Rödjares Elektriska AB
 • Michael Hedman från EcoGuard AB
 • Peter Hladisch är anlitad som föreningens projektledare.
 • Håkan Ackland, elkonsult som tillsammans med Peter varit med och tagit fram förfrågningsunderlaget.
 • Per Karlsson och Arne Mårtenson är styrelseledamöter i Brf Pålsundet med särskilt ansvar för projektet.

 Frågor från medlemmar till projektet kan skickas till info@palsundet.se.

Meddelande från Ellevio eller OneCo om mätarbyte

Flera medlemmar har via Ellevios underleverantör OneCo blivit kontaktade om att byta elmätare. 

Styrelsens kommentarer: Föreningen kommer under det kommande året att byta alla elmätare till IMD-mätare för gemensam el. Mätarbytena görs inom några veckor i Anders Reimers väg 15 och 17. Därefter fortsätter vi med övriga hus och gör de sista mätarbytena i Reimersholmsgatan 4 — 8 i november 2024. De nya mätarna kommer att ägas av föreningen och inte av Ellevio. Därför förefaller det onödigt att Ellevio byter till nya mätare nu när dessa ändå kommer att plockas bort inom ett år. Å andra sidan har vi fått försäkringar från Ellevio om att de boende eller föreningen inte får några extra kostnader vid mätarbytena.

Vi har med anledning av meddelandena från OneCo nu återigen uppmärksammat Ellevio på att deras mätare kommer att plockas bort inom ett år enligt en tidsplan som de också fått.

Vårt råd, till dig som får meddelande om mätarbyte från OneCo, är att du tackar ja och bokar in en tid. Vill de byta mätare så kan du, eller vi som förening, inte hindra dem.

Per Karlsson (styrelseledamot)

Arne Mårtensson (styrelseledamot)

Information från stämman 2022

Till stämman 2022 tog styrelsen fram ett beslutsunderlag om införande av IMD. Under Dokument finns Samlade stämmohandlingar 2022, se sidan 25-26, samt Ytterligare information om styrelsens förslag. 


Ytterligare information 

Efter elprojektets installation av nya fastighetscentraler finns det kapacitet så att alla medlemmar kan installera trefas elspis. Läs mer om hur man går tillväga för att byta från gas- till elspis under fliken Regler vid renovering i lägenhet.

I dokumentlistan nedan finns följande:

 • Om betalning för el med IMD. Förklarar hur debiteringen görs på avierna för månadsavgifterna.
 • Prislista för tillvalinstallationer som medlemmarna kan beställa och betala för själva.
 • Priserna är upphandlade fasta priser inklusive moms.
 • En preliminär tidplan för projektet
 • Information om IMD från IMD-leverantören EcoGuard.
 • Information om projektet från entreprenören Rödjares Elektriska AB. Versionen nedan
 • delas ut i Anders Reimers väg 17 i början av september 2023. Övriga hus får denna
 • information senare.
 • Avisering om informationsmöte den 13 september 2023