Avgiftshöjning från 1 januari

29 november 2022

Avgiften för samtliga medlemmar i BRF Pålsundet kommer att höjas med 5% från och med 1 januari 2023. Beslutet är fattat av styrelsen och beror delvis på det höjda ränteläget. Den nya avgiften kommer att synas på januari månads faktura.