Om fastigheterna

Till bostadsrättsföreningen Pålsundet hör Anders Reimers Väg 1, 2, 4, 6 och 8-18, samt Reimersholmsgatan 4, 6 och 8. Arkitekter var Sven Wallander och Helge Widlund och trädgårdsarkitekt var Ulla Bodorff. Första inflyttning ägde rum 1942.

Fastighetsinformation

Antal lägenheter: 438.

Boyta: 20 179 m2.

Föreningens räkenskapsår omfattar ett kalenderår 1/1-31/12.

Föreningen är medlem i HSB Stockholm.

Underhållsplan

Information om fastigheternas underhållsbehov, underhållsplan och diskuterade projekt finns under Dokument.

Energideklaration

Energideklarationer för våra hus finns under Dokument.

Föreningens organisationsnummer

702001-7286

Postadress

HSB Brf Pålsundet nr 4041

HSB Förvaltning

112 84 Stockholm