Styrelse/förvaltning

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 2024-02-22 och konstituering 2024-02-24:

Styrelse

 

Jeanette Englöfh, ordförande
Lennart Overeem, vice ordförande 
Anja Haglund, sekreterare
Sabahattin Sel, ledamot
Muharem Durek, ledamot
Elsie Nilsson, HSB
Per Hornesjö, suppleant
Amra Tabakovic, suppleant

 

Revisorer

Owe Läth, ordinarie
Rolf Algren, suppleant