X

Skärpta allmänna råd för hela vår region - så påverkas HSB MälarDalarna

11 december 2020 Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen av Covid-19 innebär bland annat att alla som har möjlighet att jobba hemma bör göra det och att fysiska möten begränsas.

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd som infördes i november ersätts från den 14 december av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Råden innebär i stora drag de samma som tidigare, att man ska avstå fysisk kontakt med människor man inte bor med, avstå kollektivtrafik och andra platser där trängsel kan uppstå och jobba hemifrån om det går. 
HSB MälarDalarnas beslut som i första hand gällde till den 13 december, i enlighet med myndigheternas beslut, är nu förlängt till 28 februari.
Mer information om de allmänna råden finns på www.krisinformation.se.

Det gör att HSB MälarDalarna uppmanar de som kan jobba hemifrån att göra det och att fysiska möten begränsas.

Budskapet från våra myndigheter och regering är tydligt – varje arbetsgivare måste nu ta ansvar och göra vad de kan för att minska spridningsriskerna i samhället.

Sedan tidigare har HSB MälarDalarna stängt kontoren i Örebro och Kumla och från och med måndag 16 november stänger vi alla våra kontor i regionen för spontanbesök.

Möten
Från och med den 16 november kommer HSB MälarDalarnas medarbetare och HSB-ledamöter undvika att delta fysiskt på möten som arrangeras av bostadsrättsföreningar. Däremot kommer vi att delta via digitalt eller telefon. De möten som är planerade på kontoren för att hjälpa medlemmar med bosparflytten kommer även fortsättningsvis att genomföras på ett coronasäkert sätt.

Tekniksk förvaltning
Medarbetarna kommer att utföra sitt arbete på vanligt sätt men med vissa tydliga förhållningssätt och coronasäkrade rutiner. Givetvis följs också folkhälsomyndighetens råd.

Vi återgår dock till att enbart utföra akuta åtgärder inne hos boende såsom vattenläckor, stopp i avlopp eller elfel, d v s sådant som är att betrakta som fara för person och/eller fastighet. Vår personal har tillgång till skyddsutrustning och vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs för att både ni och de ska känna sig trygga.

Kontakt och tillgänglighet
I övrigt nås HSB MälarDalarna precis som vanligt via mail och telefon. Verksamheten har hittills fungerat väl och bedrivts utan påtagliga störningar, trots restriktionerna i samhället.


Stäng artikel