X

HSB Uppsalas föreningsstämma 2020

17 juni 2020 HSB Uppsalas föreningsstämma 2020 genomfördes på distans genom digital poströstning. Stämman var öppen för omröstning mellan 1 och 8 juni.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för HSB Uppsala samt resultat- och balansräkning för koncernen. Styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Lena Rönnberg omvaldes till styrelsens ordförande och Anna Ahlin, Gunnar Hallemark, Johanna Norberg Hägglund samt Daniel Callbo omvaldes som styrelseledamöter.

Valberedningens ledamot Agneta Gille omvaldes och utsågs till ordförande.

Stämmoprotokoll finns att läsa här.


Stäng artikel