X

Smartare brandskydd hos HSB brf Bagarby

27 maj 2021 Efter flera svåra radhusbränder ger brandkåren allt fler bostadsrättsföreningar föreläggande om att brandskydda sina vindar. HSB Södertörns samarbetspartner SprayTec utför sprutisolering - en smidig, säker och kostnadseffektiv metod för brandskydd.

HSB brf Bagarby i Sollentuna har nio huskroppar med 107 lägenheter där en liten taklucka med smal stege är enda tillgången till vindarna. Föreningen ville göra minimal åverkan på fastigheterna och inte störa sina boende alltför mycket. Sprutisolering blev den perfekta lösningen för föreningen.

Sprutisolering som brandskydd
SprayTecs uppdrag för HSB brf Bagarby var att hindra eldens spridning från vind till vind. Att dra gipsskivor genom takluckorna var uteslutet och att pussla med mineralullsskivor hade blivit för tidskrävande. Den passande lösningen blev 30 millimeter stenull sprutad direkt mot underlaget, en säker metod som är helt utan skarvar och el-klassad.

Med sprutad isolering minimerades störningen för de boende till tre dagar per lägenhet. Utan materialspill, tjutande borrmaskiner och spring mellan tre plan. Och framförallt krävdes minimal åverkan på fastigheten.

Tid och pris
Det tog tre månader att brandskydda brf Bagarbys 107 vindar. Med traditionella metoder hade det krävs avsevärt längre installationstid eller många fler mantimmar och därmed större kostnader för föreningen.

Är ni intresserade av att veta mer om SprayTecs brandskydd?

Kontakta: Thomas Bilh, Projekt akustik, kontor och industri
Mail: thomas.bihl@ovacon.se 
Tel: 070-855 62 74
SprayTec

spraytec 4.jpg

spraytec 5.jpg

spraytec 2.jpg


Stäng artikel