X

Lär känna HSB Södertörns nya styrelseledamot Firas Danil

22 september 2021 Firas är 22 år gammal och studerar juridik vid Stockholms Universitet. Vid sidan om läser han även enskilda kurser i ekonomi på Handels. Och så är han, sedan maj i år, ledamot i HSB Södertörns styrelse.

Firas bor med sin bror, mamma och pappa i medlemsföreningen HSB brf Klövern som ligger i Hallunda. Det var just där hans engagemang för styrelsearbete väcktes. Han började engagerade sig i sin styrelse för att kunna påverka lokalt och efter bara ett år gick han från att vara styrelseledamot till att bli ordförande.

- Jag tyckte om att driva frågor och vara med och påverka vårt boende. Mitt driv märktes av och jag tror det var därför jag blev vald till ordförande och senare även blev nominerad till HSB Södertörns styrelse.

Under mitt år som ordförande växte mitt engagemang ytterligare. Jag hade en väldigt nära kontakt med HSB Södertörn och jag gillade hur verksamheten fungerade. Jag insåg att jag skulle kunna påverka i hela regionen om jag tog steget till att också engagera mig i HSB Södertörns styrelse.

När jag sedan blev invald på HSB Södertörns stämma kändes det oerhört roligt. Det är ett hedersuppdrag samtidigt som det är en stor utmaning. Vi påverkar flera tusentals personer som är medlemmar i HSB Södertörn och jag känner att jag har ett stort ansvar gentemot medlemmarna.

Firas blev invald i maj 2021 under föreningens stämma och i september deltog han på styrelsens första fysiska möte sedan pandemin slog till.

- Det var så roligt att träffa resten av styrelsen och jag fylldes av beundran inför den kunskap de alla sitter på. Den kompetens som finns inom HSB Södertörn, både inom styrelsen såväl som hos de anställda, är en enorm styrka.

Under det första styrelsemötet försökte jag bara ta in så mycket kunskap som jag bara kunde. Samtidigt gav de andra styrelseledamöterna mig utrymme till att utrycka min åsikt eller ställa frågor.

Jag har också haft introduktioner med bland annat ordförande. Därav säkerställs att jag får sakkunskap kring de områden där jag ska vara med och påverka inom HSB Södertörns verksamhet. Det har verkligen varit en bra start.

Det finns mycket av lära sig från de som har suttit i några år. Det känns just nu som att jag har mycket att sätta mig in i, samtidigt som jag känner mig trygg i att jag kommer få god stöttning under min inskolningsperiod.

Vad tror du att du kommer kunna bidra med?
- Jag vill bidra med att få fler unga att aktivera sig både i sina lokala föreningar men även i HSB Södertörn. Alla behöver inte sitta med som ledamot i HSB Södertörns styrelse men det hade varit roligt att se fler unga på förtroendeuppdrag.

Det är en mäktig känsla att känna att man kan vara med och påverka i samhället och fler unga måste förstå att de faktiskt har möjligheten att påverka vår framtid.

Själv vill jag driva HSB Södertörns fortsatta digitala utveckling. HSB Södertörn är ju redan en bra leverantör gällande digitala tjänster och min ambition är att vi ska fortsätta vara det framåt i tiden.

Jag tror att många digitala lösningar skulle kunna underlätta styrelsearbetet och minska kostnaderna. Att hålla oss digitalt uppdaterade är något som jag också tror skulle stärka varumärket bland unga och locka dem till att aktivera sig i större utsträckning.

Det är tråkigt att så få unga väljer att engagera sig för jag tror att det är vad som behövs för att utveckla arbetssätten inom bostadsrättsföreningar. Det är viktigt att få in perspektiv från nya generationer samtidigt som man tar vara på det som är bra sedan tidigare.

Vad var ditt första intryck av HSB Södertörn?
- Det första intrycket jag fick av HSB Södertörn är att det är en väldigt organiserad verksamhet och att det ligger mycket kunskap inom organisationen och alla tjänster som erbjuds.

Jag tror inte att alla bostadsrättsföreningar förstår allt som ligger bakom medlemskapet och vilken trygghet det faktiskt innebär att vara medlem och köpa tjänster från HSB Södertörn. 

Jag förstod själv egentligen inte vidden av det förrän jag fick min första introduktion. Jag visste att det var tryggt men jag kände inte till alla garantier som finns. Jag har i mång och mycket tagit HSB Södertörns tjänsteerbjudanden för givet utan att förstå det hårda arbetet och kunskapen bakom men det gör jag inte längre, säger Firas. 


Stäng artikel