X

Brf Irrblosset laddar för framtiden

17 maj 2021 Fler och fler upptäcker fördelarna med elbil. Av alla nya bilar som såldes i december 2020 stod de laddbara bilarna för 50 procent av registreringarna. Detta skapar efterfrågan på laddplatser, i HSB brf Irrblosset i Umeå har man investerat i 36 stycken nya laddplatser för sina medlemmar.

Det hela började redan i januari 2017 när en medlem i föreningen köpte en laddhybrid och därmed var i behov av att kunna ladda sin bil. Föreningen löste det provisoriskt genom att byta ut en vanlig motorvärmarinsats mot en laddinsats. Det dröjde dock inte länge innan ytterligare två medlemmar hade skaffat sig laddhybrider och lösningen fick bli densamma. Men där och då insåg föreningen att det var ett växande behov och att det var dags att se över möjligheten att installera riktiga laddstolpar. Man beslöt att ta upp frågan om laddstolpar på den kommande årsstämman och i maj 2018 beslutades att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med ärendet. 

Styrelsen bjöd in två olika leverantörer av laddstationer som fick komma och presentera sina tjänster för styrelsen och i april 2019 ombads dessa två leverantörer att komma in med offert på installation. Valet föll på Vattenfall. Med Vattenfall InCharge Smart brf får man förutom laddboxar och laddkort även kundservice och felavhjälpning dygnet runt med övervakning av laddstationer. De sköter även debiteringen direkt till medlemmen samt återbetalar laddintäkterna till föreningen. Vattenfall hjälpte även till med ansökan om investeringsstöd hos Naturvårdsverket. Investeringsstödet innebär att bostadsrättsföreningen kan få tillbaka 50% av kostnaderna för laddboxar och installation (max 15 000 kr per laddplats). I februari 2020 kom beslutet från Naturvårdsverket om att föreningen beviljats bidrag för installation av laddboxar för elfordon och i slutet av oktober 2020 stod laddstolparna klara att användas.

Paula Larsson, sekreterare i brf Irrblosset, var en av de första i föreningen som skaffade sig en laddhybrid och också en av dem som hade en provisorisk stolpe. Hon tycker att det är viktigt att föreningar kan tillhandahålla laddningsmöjligheter då intresset för elbilar ökar.
– Intresset för att byta till en elbil eller laddhybrid är stort, men jag tror att många kanske tvekar just på grund av att man inte vet om man kommer att ha möjlighet att ladda den. För egen del, om jag skulle flytta, så skulle det vara avgörande att föreningen har laddstation eller åtminstone är i planeringsstadiet till att göra den investeringen. Att jag skulle gå tillbaka till fossilbil kommer inte att hända.

Irrblosset som är en förening med 99 lägenheter, har investerat i 18 stycken dubbelstolpar, det vill säga 36 laddplatser. 
– Vi tog in offerter och räknade på vad det skulle kosta och det blev inte så stor skillnad i pris om vi tog 7 stolpar eller 18. Dessutom förstod vi att fler skulle komma att skaffa elbilar, så vi tog några extra för att kunna tillgodose behovet, berättar Paula.

Den som har varit drivande i projektet med laddstolpar är föreningens vicevärd Sven-Olov Nygren som också är den som sköter uthyrningen av parkeringsplatser, carports och garage.
– Just nu är fyra platser med laddbox uthyrda men vi vet att det är fler som är i färd med att byta till elbil. De övriga laddplatserna hyr vi ut som vanliga motorvärmarplatser så länge. 

Sven-Olov tycker att Vattenfalls lösning är väldigt smidig.
– När en medlem i föreningen vill ha en laddplats meddelar man mig och blir sedan tilldelad en plats. Därefter tar medlemmen själv kontakt med Vattenfall och lämnar sina uppgifter och får då ett laddkort hemskickat. Sedan är det bara att börja ladda. Vattenfall fakturerar medlemmen direkt och det blir ingen extra administration för oss, mycket enkelt. 


Stäng artikel