X

HSB Malmö prisas som excellent arbetsgivare

21 maj 2021 HSB Malmö har fastighetsbranschens mest jämställda arbetsvillkor, enligt Nyckeltalsinstitutet som delar ut utmärkelsen ”Excellent Arbetsgivare” årligen.

Varje år delar Nyckeltalsinstitutet ut certifikatet ”Excellent Arbetsgivare” i olika kategorier till de bästa av sina kunder. För att få certifikatet i år krävdes ett resultat i nivå med percentil 90 i Nyckeltalsinstitutets databas.

HSB Malmö var i år fastighetsbranschens bästa företag i kategorin ”Mest jämställda arbetsvillkor”.

–  Vi är så klart väldigt glada, och det känns väldigt roligt och bra att vi ligger så bra till vad gäller jämställda arbetsvillkor. Vårt aktiva arbete har gett utslag, säger Birgitta Edfast, HR-chef.

Nyckeltalsinstitutets motivering för utmärkelsen löd så här:

HSB Malmö har uppnått branschens bästa resultat när det gäller jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor. 69 procent jämställda yrkesgrupper (11 av 16) är klart många fler än branschen i övrigt.

Jämställd högsta ledningsgrupp, en jämn fördelning av kvinnor och män bland totalt antal tillsvidareanställda och lika möjligheter för män och kvinnor internt.

HSB Malmö är en excellent arbetsgivare för män och kvinnor med lika goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla.

Utmärkelsen var oväntad, men ändå inte förvånande, då HSB Malmö har jobbat aktivt med olika åtgärder i flera år för att få jämställda villkor.

– Vi sätter varje år upp mål och följer upp dem på  skyddskommitté, ledningsgrupp, ledarforum samt medarbetarmöten. Härom året bjöd vi in representanter från nätverket Mine , där vi är medlemmar, till ett värderingscafé och diskuterade vikten och värdet av att ha ett öppet perspektiv i mötet med andra människor. Vi vill ha en balans mellan könen och vi vill att våra medarbetare ska spegla det samhälle vi verkar i, säger Birgitta.

I HSB Malmös arbete för att alla ska behandlas lika innefattas förutom jämställdhet mellan könen även mångfaldsarbete, bland annat genom rekryteringsriktlinjer, värderingscaféer och uppföljning av hur många utlandsfödda som innehar olika positioner.

– Vi vill fortsätta med vårt aktiva arbete och jobba proaktivt för att bibehålla samt förbättra våra jämställda arbetsvillkor. Vi kommer fortsätta att vara ute i skolorna och berätta om bland annat fastighetsskötaryrket för att få in ännu fler kvinnor in i en mansdominerad grupp.


Stäng artikel