X

HSB Sydost presenterar ny detaljplan för Kvarteret Posse i Karlskrona

08 januari 2020 Kvarteret Posse ligger på Pantarholmen i Karlskrona, ett traditionellt HSB-starkt område i staden. HSB har ägt fastigheten sen 2012 och lämnade 2013 in förfrågan om att ändra detaljplanen. Fastigheten är idag bebyggd med gamla tegelhus som inte längre är i brukbart skick. Finns det möjlighet kommer HSB att vilja återanvända något av det material (sten och tegel) som finns i dessa gamla fina byggnader. Detaljplanen medger att fastigheten bebyggs med fyra stycken flerbostadshus, där det högsta tillåts vara 14 våningar. Majoriteten av byggnadskropparna tillåts vara 8–10 våningar.

Stäng artikel