X

Titta på seminarium om friköp av tomträtter

15 februari 2021 Skenande markhyror och en friköpsmodell i långbänk – hur löser vi läget för tusentals göteborgare? Se webbinariet från 28 januari 2021 där vi diskuterar frågan med stadens politker.

Tomträtter infördes 1907 för att fler skulle kunna bygga flerfamiljshus eller egna bostäder. Den som inte hade råd att köpa kommunal mark kunde i stället hyra den. I Göteborgs stad står idag 765 flerfamiljshus och 45 hus med studentbostäder på mark som är upplåten med tomträtt. Möjligheten att friköpa har under åren erbjudit vissa men inte alla.

Fastighetsägarna GFR, HSB Göteborg, Riksbyggen och Brf Masthugget är kritiska till dagens tomträttsmodell. Den innebär för dem som inte kunnat friköpa sin mark framöver kraftigt ökade tomträttsavgälder i takt med att markpriserna räknas upp. För bostadsrättsföreningar innebär de ökade utgifterna att avgifterna för en bostadsrättsinnehavare kan öka med 1000-2000kr per månad. En prismodell som möjliggör för flerbostadshusägare att friköpa tomträtten de står på behöver skyndsamt beslutas om – för tusentals göteborgares skull. Varför dröjer lösningen?

Medverkande:
Axel Darvik, kommunalråd
Camilla Alm-Eriksson, Ramberg Advokater
Christina Heikel, Fastighetsägarna GFR
Denny Dernbo, Brf Ruddalen 1
Jens Axelsson, Brf Gråberget
Mats Ahdrian, ordförande fastighetsnämnden
Mats Edvardsson, Brf Göteborgshus 26
Patrik Höstmad, ledamot fastighetsnämnden
Peter Karlsson, HSB Göteborg


Stäng artikel