X

Så nöjda är HSB Malmös kunder

25 mars 2021 I november 2020 genomfördes den årliga Nöjd kund-undersökningen hos bostadsrättsföreningar som köper HSB Malmö förvaltningstjänster. Resultatet för 2020 visar att HSB Malmös medarbetare och tjänster är uppskattade men att det också finns förbättringsmöjligheter.

Undersökningen ska komplettera den dagliga dialogen med kunderna och ge HSB Malmö en övergripande bild över hur kunderna uppfattar förvaltningstjänsterna och servicen. Resultatet för 2020 visar att HSB Malmö går i rätt riktning. Generell nöjdhet hamnar på 71 procent, jämfört med 60 procent 2019.

– Resultatet är glädjande och visar att vi har rätt strategier för verksamheten. Men vi lutar oss inte tillbaka. Tvärtom. Vi mäter inte bara, utan vi agerar också, säger Mia Gustafson, marknads- och kommunikationschef på HSB Malmö.

I årets undersökning svarade 170 av de bostadsrättsföreningar som använder HSB Malmös tjänster. Med svaren som utgångspunkt pågår just nu ett arbete med att förändra det som behövs för att få ännu nöjdare kunder.

– Nu kommer vi att fördjupa oss i de värdefulla kommentarerna. Generellt kan vi utläsa att våra kunder upplever ett ökat engagemang och driv samt en stabilare personalomsättning. Detta är något som vi kommer att fortsätta arbeta med, säger Mia Gustafson, marknads- och kommunikationschef.

Kort om Nöjd kund-undersökningen

Undersökningen genomförs varje år. Samtliga förtroendevalda i en brf-styrelse som köper en förvaltartjänst av HSB Malmö har fått medverka och undersökningen har skett vie en digital enkät.

Resultatet indikerar både kundens övergripande uppfattning om HSBs tjänster och hur de upplever respektive tjänsteområde.

Totalt har 248 förtroendevalda besvarat undersökningen.

Resultat: Nöjd kund-index (NKI) 71 % för 2020 (2019: 60 %).

NKI-värden 70-100 anses vara ett bra resultat, där värden över 80 bedöms vara mycket bra.


Stäng artikel