X

HSB Norr stödjer Haparanda FF's integrationsarbete

04 maj 2021 Som ett led i att bidra till social hållbarhet inom idrotten har HSB Norr valt att stödja Haparanda FF i deras integrationsarbete. Haparanda har en stor andel flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn och behovet av fritidsaktiviteter är stort.

Haparanda FF grundades 1975 och är Haparandas klart största idrottsförening med runt 180 aktiva barn och ungdomar där yngsta åldersgruppen är född 2015, cirka 50 av dem är flyktingbarn. De har dessutom en årlig, mycket populär fotbollsskola veckan efter skolavslutningen med hundratals deltagare.

- Vi har ett nära samarbete med kommunen och har arbetat med integration i många år. Fotboll är en enkel sport, alla kan spela, var än i världen man kommer ifrån så har man varit i kontakt med fotboll på ett eller annat sätt, säger Jouko Liakka, ordförande i Haparanda FF.

Haparanda FF har spelare i A-laget som också är ledare och själva kommit hit som flyktingar. De tar kontakt med flyktingfamiljer och berättar om fotbollen och bjuder in till träning. De går också runt i skolorna och informerar.
-Eftersom vi har ledare med liknande bakgrund så är det lättare att kommunicera, ofta kan de prata på det egna språket. Men barnen lär sig svenska väldigt snabbt. Den bästa integrationen och lärandet är genom idrottslivet. Det är viktigt att ungdomarna har en vettig sysselsättning, kommer in i samhället och får kompisar.

Föreningen har vuxit mycket tack vare flyktingbarnen men det finns också utmaningar.
-Alla har inte samma ekonomiska förutsättningar, det är många som inte har råd att betala medlemsavgifter eller träningskläder. Så vi är tacksamma för att HSB Norr går in och sponsrar, säger Jouko.

Det har talats om att pandemin har påverkat ungdomars idrottande, att många slutat med sitt idrottsutövande på grund av inställda träningar, men det är inget som Haparanda FF har märkt så mycket av.
-Vi har tappat litegrann men inte så mycket som man hör om i media. Under 2020 var det lite mindre än 2019 men en del har hittat tillbaka. Här i Haparanda har barnen fått träna sedan i februari och direkt satte alla åldersgrupper igång. Det har fungerat bra, avslutar Jouko.

HSB Norr vill bidra till att göra samhället vi lever i lite bättre. I första hand går sponsringen till idrott och hälsa samt kulturell verksamhet. Som certifierad FairPayer säkerställs att företagets sponsring fördelas jämställt.

-Vi på HSB Norr vill se att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att utöva idrott oavsett kön, härkomst eller ekonomiska förutsättningar. Haparanda FF arbetar med integration som är en viktig del för social hållbarhet och det arbetet vill vi stötta, säger Mattias Lundström, Vd i HSB Norr.


Stäng artikel