X

Uppdaterade blanketter

16 april 2019 Vi har nu reviderat blanketterna: ”överlåtelseavtal”, ”gåvobrev” samt ”ansökan och ändring-bilplats/garage/förråd”.

För att värna om miljön vill vi uppmana er att inte skriva ut blanketter i förväg, utan printa ut vid behov. På så vis kan ni vara säkra på att alltid ha den rätta versionen av blanketten.


Stäng artikel