X

Förvaltaren – hjälper er att säkra föreningens framtida värde

08 september 2021 Ja, just det. Det framtida värdet. Givetvis finns förvaltaren här för att hjälpa styrelsen med en rad kortsiktiga och snabba beslut. Men viktigast av allt, är att styrelsen planerar och agerar långsiktigt för att föreningens och fastighetens värde ska förvaltas och utvecklas på ett hållbart sätt.
Per Aludden, teamchef Kundansvarig och förvaltare, här tillsammans med förvaltaren Sandra Larsson

Ofta är styrelseledamöter också boende i föreningen. Man kanske inte planerar att bo i föreningen hela livet och indirekt är det lätt att lockas med i beslut som skapar bra boendeekonomi för stunden. Förvaltaren finns med för att påminna styrelsen om att föreningen ska leva kvar länge, under flera styrelsers livstid och att investerings- och utvecklingsbeslut måste tas därefter.

Historiskt sett har många bostadsrättsföreningar haft en vicevärd, tillsatt av styrelsen, som oftast själv varit boende i föreningen. Men i och med att tiderna förändras och högre krav ställs på exempelvis fastighetsunderhåll och boendemiljö kan många känna att de inte har den tid och kunskap som krävs för att ta ansvar för detaljer kring till exempel fastighetsunderhåll och projekt. Där kommer förvaltaren in!

HSB Norr bidrar till det besvärsfria boendet genom att ta hand om allt som är krångligt.

– Människor vill ha ett tryggt boende där fastigheterna, underhålls och utvecklas. Man vill kunna påverka sin livsmiljö, men saknar tiden för att ta ansvar för skötsel, komplexa projekt och fastighetsunderhåll. Man vill vara med och ta beslut i styrelser, men har inte möjlighet att jobba med detaljer och förberedelser, säger Per Aludden, Teamchef Kundansvarig och Förvaltare på HSB Norr.

Sandra o Per hsb.se.jpg

Förvaltaren är en kvalificerad rådgivare till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Den hanterar långsiktiga ekonomiska frågor, löser dagliga problem och säkerställer god skötsel och bra underhåll.

– Styrelserna består ofta av lekmän och har stor nytta i sitt styrelsearbete av en tjänsteman som arbetar heltid med förvaltningsfrågor, har utbildning och kompetens för sitt uppdrag och en stor organisation som stöd. Förvaltaren jobbar i ett team med andra förvaltare, vilket gör uppdraget säkrare, berättar Per och fortsätter:

– Som förvaltare ska du verkställa styrelsens beslut, avlasta och förenkla vardagen för styrelsen och vara ett rådgivande bollplank. Det kan handla om att hjälpa styrelsen i juridiska frågor, vattenskaderegleringar, stadgefrågor och att säkerställa att föreningen har koll på sina avtal och att de viktiga lagstadgade besiktningarna utförs. Det är viktigt att tänka långsiktigt i alla beslut för att säkra föreningens och fastigheternas framtida värde och det hjälper förvaltaren till med.

En förvaltare planerar även mindre upphandlingar och sköter kontakten med leverantörer. Många gånger är det inte bara styrelsen man hjälper utan även medlemmar kan vända sig till förvaltaren för råd och stöttning i vissa frågor, även om förvaltarens huvudsakliga uppdrag är att stötta styrelsen. Förvaltaren ska arbeta proaktivt genom att ge utvecklings- och förbättringsförslag till styrelsen. Både på kort och lång sikt.

– Att vara fastighetsägare innebär en hel del lagkrav. Många föreningar vill ha besvärsfrihet, råd och hjälp, och har därför förvaltare. Dock inte alla. En del styrelser jobbar många timmar själva för att utföra förvaltarens uppgifter. Har föreningen inte möjlighet att anlita en komplett förvaltarlösning, är det bra att säkerställa de lagstadgade kraven som finns på föreningen – den så kallade Egenkontrollen. Där ingår även krav på underhållsplan och att brandskyddsansvaret är framtaget. Är ni tveksam till hur ni gör, hör av er till kundansvarig på din ort så hjälper de er, avslutar Per Aludden.

Egenkontroll - det alla fastighetsägare behöver veta!

Fastighetsägarens egenkontroll är ett samlingsbegrepp för 21 lagstadgade kontrollområden som alla fastighetsägare måste ha koll på. För att fastighetsägaren ska kunna visa att de har en fungerande egenkontroll med ett systematiskt arbetssätt krävs det att rutinerna beskrivs skriftligt och dokumenteras för att kunna visas upp som kvitto för exempelvis kommunen vid tillsyn.

HSB Norr har paketerat tjänsten ”Egenkontroll” för att kunna leverera den tryggheten till våra kunder. Alla fastigheter berörs inte av samtliga kontrollområden, men här följer några som berör alla:

SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) innebär att jobba systematiskt med att minimera riskerna för bränder. Varje fastighet riskinventeras för att ta fram vilka kontroller som behöver göras för just den fastigheten.

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) innebär att säkerställa att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska och därmed bidrar på bästa sätt till en god inomhusmiljö för medlemmarna.

Legionella kontroller innebär att systematiskt och regelbundet utföra temperaturmätning av varmvattnet på ett antal tappställen för att säkerställa att det håller rätt temperatur.

Vill ni veta mer om tjänsten Egenkontroll eller våra övriga förvaltningstjänster och hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening?
Kontakta kundansvarig på er ort, direkt eller via växeln 010-303 20 00.


Stäng artikel