X

HSB NABO byter namn till Boendesociala gruppen

26 juli 2021 HSB Göteborgs boendesociala tjänst HSB NABO, som hanterar boendesociala frågor i bostadsrättsföreningar, byter namn till Boendesociala gruppen.

Det nya namnet är en anpassning till övriga regionföreningar inom HSB som erbjuder likande boendesociala tjänster. Det innebär även en större tydlighet i vilka frågor gruppens fyra socionomer arbetar med och vad den boendesociala tjänsten erbjuder en bostadsrättsförening och dess medlemmar.

Det nya namnet innebär ingen förändring av tjänstens innehåll för bostadsrättsföreningar som tecknat avtal eller för deras medlemmar.

Vill du veta mer om boendesociala tjänster för brf?

HSB Göteborgs boendesociala grupp arbetar med hantering av störande grannar och andra sociala problem som kan vara svåra, känsliga och tidsödande för en förening att hantera på egen hand. Tjänsten är en medlemsförmån som kan tecknas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Göteborg.


Stäng artikel