X
Solpaneler från Tammp

Solceller på taket på HSB Skånes hyresfastigheter i Kristianstad

21 juni 2021 Sedan några år tillbaka har vi på HSB Skåne satsat på solcellsinstallationer i de egna fastigheterna. Nu är det hyresfastigheterna Kanalhusen och Kvarnen i Kristianstad som står på tur.

Installationen av 232 solcellspaneler på taket på hyresfastigheten Kvarnen i Kristianstad är i full gång. Totalt beräknas panelerna kunna producera cirka 70.000 kWh årligen och de ska därigenom kunna tillgodose delar av fastighetens elförbrukning. Under sommaren påbörjas ytterligare en solcellsinstallation i Kristianstad, då på Kanalhusen. Där kommer 170 solcellspaneler att installeras, vilka kommer att producera cirka 50.000 kWh årligen.

De båda solcellsinstallationerna beräknas vara klara senast under september månad. Hyresgästerna kommer därefter att kunna följa produktionen via en display i trapphusen. Entreprenör för installationen är Tammp Energy.

- Solenergi är en förnybar energikälla, som när det utvinns inte avger några utsläpp. Det är en viktig del i de åtgärder och investeringar som vi gör för att minska vår klimatpåverkan, säger Christer Nilsson, affärsområdeschef fastighet och teknik på HSB Skåne.

När HSB Skåne presenterade sin första hållbarhetsredovisning i våras redovisades en minskad klimatpåverkan med hela 85 % sedan 2008. De energiåtgärder samt installationer av solceller i de egna fastigheterna, som löpande är utförda, är bidragande faktorer till det positiva resultatet. HSB Skåne har därefter satt nya klimatmål och siktar på att minska sin klimatpåverkan med totalt 90 % till 2023 (basår 2008) och ha en klimatpåverkan som är nära 0 till 2030.

Läs mer om fastigheten Kvarnen

Läs mer om fastigheten Kanalhusen


Stäng artikel