X

Johan Nyhus - ”Det är väldigt tydligt att HSB har en stabilitet, vi syns och är väldigt aktiva lokalt”

23 september 2021 En rundtur i Luleå, möte med medarbetare och samtal om den positiva tillväxten som äger rum i regionen, var några av punkterna på agendan när Johan Nyhus, ordförande för HSB Riksförbund besökte HSB Norr.
På bilden från vänster: Johan Nyhus ordförande HSB Riksförbund, Patrik Södermark, Arbetsledare Teknisk förvaltning, Peter Stöckel, Teamchef Teknisk förvaltning Luleå, Thomas Björk, styrelseordförande HSB Norr

Just nu reser HSB Riksförbundets nyvalda styrelseordförande Johan Nyhus till olika HSB föreningar runt om i vårt avlånga land. Bland de första att få besök är HSB Norr och en två dagars vistelse i Luleå. Förhoppningen med de olika besöken är att få en större inblick i de regionala verksamheterna.

- Dels vill jag ju träffa ledningarna och ordföringar som finns runt om i landet för att höra lite om hur de ser på oss på Riksförbundet och lära känna dom bättre. Jag vill också få en bild av den regionala verksamheten, utmaningar, möjligheter, vad vi ska jobba med gemensamt, vad som ska vara regionalt och vad som ska vara lokalt. När man åker runt såhär blir det tydligt hur mycket som görs runt om i landet, i ett riksperspektiv är det ibland lite svårt att se det, fortsätter Johan.

De två intensiva dagarna inleddes med en rundtur i Luleå.

- Igår åkte vi runt i Luleå och tittade på några av HSB:s bostadsprojekt. Vi gjorde också ett besök på fastighetsservice- och lokalkontoret där jag fick nöjet att träffa personalen. Det man slås av är att HSB har en stabil och dominant roll i mellankommuner, alltså kommuner med någonstans mellan 50 000 och 150 000 invånare. Det är väldigt tydligt att vi har en stabilitet, vi syns och vi är väldigt aktiva lokalt, berättar Johan.

Att det sker gröna och fossilfria satsningar runt om i Sverige och industriinvesteringar runt 700–800 miljarder i Norr- och Västerbotten är något som Johan är väl insatt i.

- Det jag ser är att Sverige tar en absolut frontposition här. Det vi ser idag är bara början på något ännu större. Jag tror att norra Sverige kommer ligga i framkant i denna utveckling. Det jag tror har den största betydelsen är att de som föds och växer upp i norr får känslan, viljan och förhoppningen att stanna kvar, berättar Johan.

De nya satsningarna i regionen kommer inte bara skapa tiotusentals nya arbetstillfällen de kommande två decennierna utan det kommer också finnas en stark efterfrågan på fler bostäder.

- När det gäller efterfrågan på bostäder tror jag att vi måste öka produktionen ordentligt och jag vet att det tyvärr är långa ledtider. Framförallt behöver kommunerna fundera på om de behöver uppdatera sina översiktsplaner för att lägga ut mer mark. Jag ser att resurserna för detaljplaner och stadsbyggnad runt om i de norrländska kommuner inte är jättestora och det är egentligen första steget för att kunna ta emot det här, berättar Johan.

Utvecklingen i regionen märks exempelvis på antalet medlemmar i HSB Norr som fortsätter att öka, något som uppmärksammas innan hemfärd.

- Det är fantastiskt att HSB har en kraftig medlemsökning och att vi nu överstiger 40 000 medlemmar i Norr- och Västerbotten. Som Sveriges ledande boendeaktör har vi möjligheten att utveckla nya och befintliga bostäder där våra medlemmar vill bo. Utvecklingen är jättespännande och HSB vill fortsätta bidra till den positiva tillväxt som sker i norra Sverige, avslutar Johan.


Stäng artikel