X

Två nya lagändringar gällande höjda elnätspriser och IMD

26 maj 2021

Under de senaste tio åren har elnätspriset ökat med i snitt 35 procent och efter ett riksdagsbeslut som träder i kraft den 1 juni så möjliggörs det för elnätsägarna att återigen höja elnätspriserna. Detta kommer kunna påverka både föreningar samt enskilda boenden i föreningarna. Läs här för mer information

1 juli träder en ny lag i kraft gällande krav på Individuell mätning och debitering (IMD) på uppvärmning och tappvarmvatten för fastigheter med en energiförbrukning på över 200 kWh/m2. Läs här för mer information

Funderar ni på om detta gäller er förening och vill veta mer?
Kontakta HSB Södertörns Energiavdelning 


Stäng artikel