X

Nu rustar vi HSB-ledamoten

22 september 2021 HSB-ledamoten är en av våra många medlemsnyttor. HSB-ledamoten stöttar styrelsen i arbetet med att driva föreningen men är också en väg in till HSB Södertörn och hela vår verksamhet.  

För att HSB-ledamoten ska leverera största medlemsnytta krävs att man i rollen är uppdaterad och utbildad i frågor som rör förvaltning och utveckling av bostadsrättsföreningen. En del i arbetet med att säkerställa hög kompetensnivå hos våra HSB-ledamöter är den årliga tvådagarskonferensen som genomförs. 

Under pandemin tvingades ledamotskonferensen ändra form under 2020. Men i år gavs möjligheten att under säkra former genomföra konferensen som vi brukar. Att träffas är viktigt eftersom en del av lärandet och kunskapsutvecklingen sker genom alla de samtal som äger rum också mellan utbildningspassen.  

Andra ämnen som togs upp och diskuterades var våra förvaltningstjänster, rollen som HSB-ledamot och det ansvar man har, juridik och ägarfrågor samt en gästföreläsning från våra kollegor i HSB Malmö. 

En av HSB Malmös medlemsföreningar drabbades av storskaliga bedrägerier. På konferensen föreläste medlemschef Lisa Rentu och hennes kollega Bengt Skånhamre om HSB-ledamotens roll i den styrelsen, hur HSB aktivt bidrog i utredningsarbetet och hur man som styrelseledamot och HSB-ledamot bör agera om man tycker sig fånga upp signaler om oegentligheter.  


Stäng artikel