X

Föreningsstämman 2021

09 april 2021 Igår, torsdagen den 8 april, höll HSB Malmö sin årliga föreningsstämma. Precis som förra året var den digital, med anledning av rådande pandemi. Ungefär 100 fullmäktige deltog på stämman. För att underlätta ytterligare erbjöds även poströstning, vilket 13 fullmäktige valde att göra. 
För andra året i rad var Anders Högelius, chef för medlemsverksamheten i HSB Sydost, ordförande under den digitala stämman.
 

Kent Andersson, HSB Malmös styrelseordförande, summerade året i sitt öppningstal som präglades av hur coronapandemin har påverkat organisationen: 

– Jag är stolt över hur mycket vi har klarat av att genomföra under året. Stort tack till alla anställda och förtroendevalda som har bidragit till detta. Även om inte allt har varit sig likt, så har HSB Malmö i mångt och mycket fungerat som vanligt. Vi summerar ett positivt och starkt resultat. Och pandemin till trots, så har vi ökat i antal medlemmar med tusen stycken. Det är en folkrörelse.

Under kvällen beviljades HSB Malmös styrelse samt vd ansvarsfrihet, årsredovisningens fastställdes och stämman röstade bifall till styrelsens svar på de två motionerna som behandlades.

Hasse Hajar och Helcio De Lima Apgaua valdes in som nya ledamöter i HSB Malmös styrelse. Åsa Holmander och Peter Gladoić Håkansson lämnade sina uppdrag i styrelsen.

Stämman sändes även live så att övriga medlemmar och andra intresserade kunde följa mötet på distans. Protokollet publiceras inom kort här.

 

HSB Malmös styrelse består av:

Kent Andersson, ordförande
Cecilia Bothén, vice ordförande
Björn Andersson, ledamot (omval)
Niclas Ellberg, ledamot (omval)
Christina Jahn, ledamot
Hasse Hajar , ledamot (ny)
Helcio De Lima Apgaua (ny)
Peter Frank, arbetstagarledamot
Peter Sandell, arbetstagarledamot
Backer Khalil, arbetstagarsuppleant
Tommy Lind, arbetstagarsuppleant

Det konstituerande styrelsemötet hålls måndagen den 12 april.


Stäng artikel