X

Första hållbarhetsrapporten för HSB Södra Norrland publicerad

22 juni 2021 För första gången har HSB Södra Norrland tagit fram en hållbarhetsrapport, vilken avser året 2020. Rapporten fokuserar på hållbarhet i ett brett perspektiv med ett långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt tänkande i verksamhet och tjänsteutbud.

Rapporten visar att utsläppen har minskat jämfört med tidigare år. HSB har minskat sina koldioxidutsläpp med 14 % under 2020 jämfört med 2019. Samt en total minskning om 51 % sedan 2008. Flera faktorer spelar in i årets minskade utsläpp.

– Vi har bland annat utfört energibesparingsåtgärder i våra egna fastigheter i ett bostadsområde i Sundsvall som påverkar statistiken, troligtvis har effekten inte fått fullt utslag än, vilken vi borde kunna se tydligare nästa år, berättar Elin Fridén, verksamhetsutvecklare, HSB Södra Norrland.

Coronaläget påverkar naturligtvis också, eftersom medarbetarna generellt rest mindre under 2020. Vi har exempelvis inte gjort en enda flygresa under hela året.

"Vi har exempelvis inte gjort en enda flygresa under hela året. "


Stäng artikel