X
Solceller på HSB Skånes hyresfastighet kv Målet i Arenastaden, Lund.

HSB Skåne delar ut 1,2 miljoner i Hållbarhetsbidrag

09 juli 2021 Genom Hållbarhetsbidraget vill HSB Skåne ge bostadsrättsföreningar en knuff i rätt riktning, för att ta det avgörande beslutet att satsa på hållbara lösningar. Pandemiåret till trots har flera föreningar visat på goda exempel på socialt hållbara projekt.

Bland bidragen som mottagit Hållbarhetsbidraget från HSB Skåne finns exempel på föreningar som lagt ner extra arbete på att iordningsställa utrymmen där medlemmar har möjlighet att umgås, såväl inomhus som utomhus.

- Vi kan konstatera att våra bostadsrättsföreningar har tagit det här socialt avståndstagande året till att skapa förutsättningar för umgänge, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne.

Allt fler föreningar satsar även på laddplatser till elbilar och solceller på fastigheten. Bland HSB Skånes bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB är det nu totalt 10 som har installerat solceller, tre av dem det senaste året och som nu får Hållbarhetsbidraget för sin satsning.

- Inom HSB satsar vi mycket på solceller. I vårt eget hyresbestånd har vi idag solceller på fem fastigheter och ytterligare två håller på att få, noterar Ann Irebo.

Även laddplatser till elbilar är på stark frammarsch bland bostadsrättsföreningarna och är en självklarhet vid nyproduktion av bostäder.

Hållbarhetsbidraget kan sökas för ett projekt som rör sig inom ramarna för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Sedvanligt underhåll av fastigheten premieras inte av bidraget. Inför årets ansökningar hoppas HSB Skåne på fler bidrag inom ekologisk hållbarhet, som exempelvis satsning på pollinatörer. Sedan föregående år har antalet socialt hållbara åtgärder ökat, vilket välkomnas av HSB Skåne.

- Social hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och det är glädjande att se att våra bostadsrättsföreningar är måna om sina medlemmar, menar Ann Irebo.

Exempel på social hållbarhet som HSB Skåne ägnar sig åt är barnkollot som nu är inne på sista veckan för den här sommaren samt seniorkollot som firar 10-årsjubileum på Bäckaskog slott första helgen i augusti.

Fakta om Hållbarhetsbidraget

HSB Skånes Hållbarhetsbidrag delas i år ut till 21 HSB bostadsrättsföreningar till en summa av drygt 1,2 miljoner kronor. Sedan 2018 har HSB Skåne delat ut Hållbarhetsbidrag om totalt 2,8 miljoner till HSB bostadsrättsföreningar inom HSB Skåne.

Här kan du se vilka föreningar som har tilldelats Hållbarhetsbidraget.


Stäng artikel