X

HSB Uppsalas föreningsstämma 2021

18 juni 2021 HSB Uppsalas föreningsstämma 2021 hölls 18 maj och var digital.
Stämman fastställde resultat- och balansräkning för HSB Uppsala samt resultat- och balansräkning för koncernen. Styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Lena Rönnberg omvaldes till styrelsens ordförande och Gunnar Hallemark, Torsten Skatt samt Snezana Oscarsson omvaldes som styrelseledamöter.
Valberedningens ledamöter Monica Östman och Sture Blomgren omvaldes.
Hans Frisk omvaldes till föreningsgranskare.

Stämmoprotokoll finns att läsa här.


Stäng artikel