X

Årets viktigaste händelse i bostadsrättsföreningen

16 juni 2021 Många föreningar ska, eller har nyligen haft, sin årsstämma. Stämman i din förening är viktigare än du tror. Ett engagemang från medlemmarnas sida kan betyda ett ökat värde på den egna bostaden och ökad gemensam trivsel. Det är faktiskt den viktigaste dagen på året i din förening.
Årsstämma

Stämman är föreningens högsta beslutande organ, dess hjärta. Det är det tillfälle på året då medlemmar kan granska föreningens verksamhet. Du kan som medlem utöva ditt demokratiska inflytande genom att komma med förslag på nya aktiviteter eller ge förslag om att ändra på det som du tycker är felaktigt.

Att gå på stämman är mycket viktigt. Att känna till vad som är på gång i ditt hus kan påverka din ekonomi och trivsel. Det är aldrig lätt att klaga i efterhand. Vårt tips är att du börjar med att titta igenom underlaget till stämman som alltid ska skickas ut av styrelsen i god tid. Därefter anmäler du dig till mötet, som möjligen i år arrangeras digitalt. Då kan du medverka var du än befinner dig, kanske hemma i soffan.

Delta på stämman för din egen skull och för ökad gemenskap i din förening. Och om du missade den detta år, läs i alla fall mötesprotokollet och lova dig själv att gå på nästa!


Stäng artikel