X

Dalarnas bostadsrättsföreningar och HSB Hyresrätt i Dalarna byter bankgiro för inbetalning av månadsavgifter/hyror

28 februari 2020 Information med anledning av att Er bostadsrättsförening/ HSB Hyresrätt under månadsskiftet februari/mars genomför ett byte av bankgiro för inbetalning av månadsavgift/hyra.

Det nya bankgirot kommer finnas angivet på avierna gällande kvartal 2 som kommer skickas ut under mitten av mars.
Det är det nya bankgiro som ni framledes använder för inbetalning av Er månadsavgift/hyra.

Gällande ett redan medgivet autogiro så kopplas autogirot automatiskt om till det nya bankgirot.
Ni behöver således inte göra en ny ansökan om autogiro, dock så kommer det finnas dubbla medgivanden tills det gamla tas bort.

Gällande redan anslutna e-fakturamottagare så kopplas e-fakturan automatiskt om till det nya bankgirot.
Ni behöver därför inte göra en ny ansökan om e-faktura.


Stäng artikel