X

Bosocialt arbete och laddplatser gav Krukmakaren Hållbarhetsbidraget

14 september 2021 För att få ta del av HSB Skånes Hållbarhetsbidrag krävs det engagemang för en hållbar ekonomi, miljön eller social hållbarhet. HSB brf Krukmakaren i Kristianstad prickade in två av tre kategorier och har blivit tilldelade en del av bidraget för såväl sitt sociala ansvarstagande som för installation av laddplatser till elbilar.

I västra Kristianstad ligger HSB brf Krukmakaren med sina 87 lägenheter. Här arbetar föreningen aktivt med att värna om sina medlemmar vilket nu har uppmärksammats genom Hållbarhetsbidraget. Bland annat genom kontinuerlig information i form av nyhetsbrev och sedan 2020 har föreningen även tecknat avtal med HSB Skånes bosociala avdelning. Som i alla bostadsområden och fastigheter kan människor drabbas av problem eller olyckor. Med hjälp av avtalet får föreningen såväl resurser som kunskap att hantera olika ärenden samt att arbeta systematiskt och hållbart med bosociala frågor genom HSB Skånes personal.

- Det är viktigt att vi inte bara kastar ut våra medlemmar när det upptäcks att någon har svårt att ta hand om sin bostad. Vi strävar efter att lösa saker och ting på ett vettigt sätt istället för att avhysa någon, berättar Tommy Adelsgård, ordförande i föreningen.

Förutom att vara måna om den bosociala aspekten av boendet blickar styrelsen framåt mot nya lösningar för att skapa ett mer attraktivt boende. Under 2020 upphandlades installation av laddplatser för elbilar. Under våren 2021 tillfördes laddplatser för elbilar på sex av föreningens carportplatser och Stein-Erik Moody, bostadsrättshavare i Krukmakaren, är först ut att hyra en plats.

- Jag har haft elbil sedan 2019 och tidigare laddat bilen på olika platser runt om i stan. Att nu kunna ladda bilen vid min bostad är mycket bättre, säger Stein-Erik som fick en laddplats under våren 2021.

Tack vare att det stod ett elskåp intill carportarna behövde inte föreningen dra el från något av husen utan kunde koppla på elen på närmare håll och på det sättet spara en del av kostnaden för installationen när de kunde undvika ett mer omfattande grävarbete i marken.

- Vi började med sex laddplatser men har redan planer på att utöka antalet om intresset för platserna blir större. Idag har vi endast hyrt ut en av platserna men åtgärden ligger helt rätt i tiden och vi räknar med att det även höjer värdet och anseendet på föreningen, vilket gör föreningen mer attraktiv för nya köpare, förklarar Tommy.

Förutom planer på fler laddplatser framöver förs det även diskussioner om att tillföra solpaneler på taken på föreningen.

"Jag har haft elbil sedan 2019 och tidigare laddat bilen på olika platser runt om i stan. Att nu kunna ladda bilen vid min bostad är mycket bättre."

Fakta HSB brf Krukmakaren

Byggår: 1989
Antal hus: 4
Antal lägenheter: 87 (2-3 rok)
Antal trappor: 7
Hemsida: hsb.se/skane/brf/krukmakaren
Tilldelades Hållbarhetsbidraget 2020 för: systematiskt socialt hållbarhetsarbete samt installation av laddplatser till elbilar.

På föreningens mark ligger även en kvartersgård som föreningen numera hyr ut till kommunen som bedriver daglig verksamhet i lokalen samt en fastighet som inrymmer ett av kommunens gruppboenden.


Stäng artikel