X

Personen bakom medlemsnyttan: Emma är kvalitets- och miljöansvarig

14 juni 2021 Vi har intervjuat Emma Bertheau som är kvalitets- och miljöansvarig på HSB Södertörn för att ta reda på hur hennes arbete ser ut, hur det påverkar organisationen i stort och inte minst; hur man får ta del av hennes kunskaper genom medlemskapet!

Du är kvalitets- och miljöansvarig, vad innebär det?
- Min roll är en stödfunktion där jag stöttar chefer och medarbetare inom Södertörn kring vårt systematiska process- och miljöarbete. Det kan handla om implementering av lagkrav, uppföljning av våra nyckeltal och mål, kartläggning av processer, utvärdering av våra samarbetspartners, granskning av entreprenörer i ROT-projekt, stöttning kring kemikaliehantering osv. Men jag kan även fungera som ett stöd eller bollplank till de medlemsföreningar som antingen vill påbörja eller intensifiera sitt arbete kring miljö- och klimatfrågor.

Hur länge har du arbetat på HSB Södertörn?
- Jag har jobbat på HSB Södertörn i sju år.

Hur har ditt arbete påverkats av pandemin?
- Jag är oftast en positiv person och väljer därför att se till de positiva effekterna. Alla har ju på ett eller annat sätt påverkats av det enorma kliv som tagits mot att digitala möten i mångt och mycket blivit ett fullgott alternativ till fysiska möten. Det har haft och kommer att ha en enorm inverkan på vårt resande och därmed klimatpåverkan. Men det har även stor inverkan på tillgängligheten. Dvs att kunna delta på möten, träffar och utbildningar som annars inte vore möjliga att kombinera med övrigt arbetsliv och/eller fritid. Det har inneburit att det har blivit enklare och effektivare att samarbeta, dela erfarenheter och sprida kunskap.

Får man ta del av nyttan med dina kunskaper genom medlemskapet?
- Absolut! Framför allt är det via utbildning. Jag är en av föredragshållarna i utbildningen ”Smarta, hållbara upphandlingar och inköp” som är gratis för medlemsföreningar, samt i vår ”Miljöutbildning” som har rabatterat pris för medlemsföreningar. Jag är ju som sagt en stödfunktion både internt och externt, så jag finns tillhands om någon medlemsförening önskar stöd kring något miljörelaterat.

Vad tycker du är den bästa nyttan med brf-medlemskapet?
- Det måste nog vara HSB-ledamoten. Jag har själv suttit i en brf-styrelse som inte var medlem i HSB och hade då varit otroligt behjälpt av den erfarenheten och kunskapen som en HSB-ledamot har, och som jag själv saknade.  

Du håller i en miljöutbildning som är väldigt uppskattad, vem är den för och vad får man lära sig?
- Den riktar sig till förtroendevalda i brf-styrelser som vill ha mer kött på benen vad gäller de miljöproblem som fastigheter är med och bidrar till, och också påverkas av. Den tar också upp hur man kan agera i sin bostadsrättsförening för att både bidra till Sveriges energi- och klimatmål samt minska miljöpåverkan, kostnader och risker kopplade till miljöproblemen.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
- Att det är en sån otrolig bredd och att nästan varje dag få känna att jag har förbättrat något eller hjälpt någon.

HSB Södertörn firar att vi varit miljödiplomerade i 10 år, vad innebär det?
- Det har varit 10 år av fokuserat arbete och aldrig sinande engagemang från mig, mina företrädare och framför allt mina kollegor! Jag tycker att externrevisorns utlåtande i årets revisionsrapport beskriver det på ett bra sätt: ”HSB Södertörn bedriver ett strukturerat och ambitiöst miljöarbete som uppnår ständiga förbättringar. De har god systematik i sitt miljöledningssystem och uppfyller kriterierna i Svensk Miljöbas kravstandard.”


Stäng artikel