X

Tryggt samarbete

25 januari 2021 När HSB brf Högaholm bytte ut vicevärd mot HSBs nya tjänst fastighetsförvaltare blev föreningen mer professionellt skött. För styrelsen blev det både lugnare och tryggare – de får avlastning på ett annat sätt och vet att de inte missar något.

FÖRVALTAREN MARKUS LEHTONEN har blivit en viktig person för ordförande Hasse Hajar och de andra ledamöterna i HSB brf Högaholm, som är Malmös största bostadsrättsförening.

– Han är vår förlängda arm. När styrelsen har fattat sina beslut är det Markus som ser till att saker blir utförda. Han är expert på bostadsrättsföreningar och vet vad som ska göras. Förut fick jag göra saker jag som lekman kanske egentligen inte borde göra, säger Hasse Hajar.

LIKSOM MÅNGA ANDRA bostadsrättsföreningar så hade de tidigare en vicevärd. Eftersom de är en stor förening med 994 lägenheter hade de även en kontorist på heltid. Nu är båda utbytta mot en förvaltartjänst hos HSB. Den första mars i år tog Markus Lehtonen och hans kollega Fredrik Grönvall, som är biträdande förvaltare, över.

– Vicevärden var mer basic, han var den som fixade med nycklar och så. Förvaltare är en helt ny och annorlunda roll, som är mer administrativ, säger Hasse Hajar.

Framför allt är det inte kopplat till person längre, utan det är ett uppdrag som föreningen köper av HSB. Att förvaltaren dessutom alltid arbetar i team, med en biträdande förvaltare, gör det än mindre sårbart.

– Jag är spindeln i nätet som sköter allt löpande, men behöver inte vara expert på allt. Genom HSB har jag ett nätverk med kolleger som är specialister på olika saker, som ekonomi och juridik, dem kan jag rådfråga och ta hjälp av, säger Markus Lehtonen.

I FÖRVALTARENS ROLL ingår medlemskontakt och att ha koll på saker som lån och avtal. Styrelsen kan också delegera arbetsuppgifter, HSB brf Högaholm låter till exempel förvaltaren bevilja andrahandsuthyrning, bevilja medlemskap och godkänna renoveringsansökningar.
De har dessutom sex anställda fastighetsskötare som Markus Lehtonen tagit över arbetsledaransvaret för.

– Det är jättepositivt för oss och det har blivit bättre för dem när det gäller saker som arbetsmiljö och anställningslagar, rutiner och information. När en styrelse ska sköta sådant blir det inte alltid rätt, säger Hasse Hajar, som överhuvudtaget tycker att föreningen sköts mer professionellt nu.

HSB brf Högaholms avtal med HSB är en 75-procentig förvaltartjänst, men det innebär inte att förvaltaren är fysiskt på plats hela tiden och kontorets öppettider hardragits ner.

– En del medlemmar saknar nog att det har blivit mindre socialt, att bara kunna komma in och prata. Å andra sidan kan de nu göra felanmälan mitt i natten om de vill eftersom vi har bytt ut post-it lapparna mot HSBs digitala system, säger Markus Lehtonen.

Hasse Hajar tror den här förändringen innebär att fler kommer att våga tacka ja till styrelseuppdrag.

– Förvaltaren har inneburit en stor avlastning, och i det stora hela har vi sparat pengar eftersom det här är både billigare och bättre.

 

Frågor och svar om HSB Malmös tjänst fastighetsförvaltare

Vilken är skillnaden på den tidigare vicevärden och nya tjänsten förvaltare?
Fastighetsförvaltaren är ett proffs på bostadsrättsföreningar och arbetar administrativt med det löpande och strategiskt med föreningens utveckling. Vicevärden hade en mer praktisk roll.

Vilken typ av förening riktar sig tjänsten till?
Alla typer av föreningar. Avtalet med HSB anpassas efter storlek och behov.

Vad gör en fastighetsförvaltare?
Hanterar förvaltningsplan, förvaltarrapport, samverkar i budgetarbete, ansvarar för föreningens kundteam, köhantering för till exempel parkeringsplats, fakturagranskning, överlåtelsehantering och tillsyn, enklare upphandlingar, kontakt med anlitade entreprenörer, kontakt med boende, bevakning av avtal och tjänster och systematiskt brandskyddsarbete.

Fakta

• HSB brf Högaholm är Malmös största bostadsrättsförening.
• Föreningen består av 994 lägenheter i 17 bostadshus med 3,5 och 8 våningar
på Serenadgatan och Balladgatan i Malmö.
• Området är byggt 1970-1971.


Stäng artikel