X
Nicolai Ussing, landskapsingenjör och Monika Lundstedt, ordförande brf Lejonet

Brf Lejonets nya innergård är invigd

08 juli 2021 I Nynäshamn har HSB Södertörn delar av förvaltningen av brf Lejonet. Nicolai Ussing, medarbetare på HSB Södertörn sedan drygt 15 år, sitter även som ledamot i styrelsen. Nicolai är landskapsingenjör, något styrelsen skulle ha stor nytta av när de ville anlägga en ny innergård. Ett tätt samarbete mellan Nicolai, styrelsen, de boende och entreprenören Frank & Skyttberg som anlade gården ledde till en plats som är inkluderande och som kan användas av alla, året runt.

Efter att ha arbetat med gestaltningen och anläggningen av den nya innergården under ett års tid var det den 30 juni äntligen dags för invigning. Frank & Skyttberg som anlagt gården bjöd på korv med bröd vid den nya gårdsgrillen och styrelsen med ordförande Monika Lundstedt i spetsen njöt av sin nya innergård. De berättar att de är väldigt nöjda med Nicolais gestaltning av gården och med den gröna underhållsplan som tagits fram.

HSB Södertörn Nicolai Ussing brf Lejonet projektbilder 716.jpgMaterialvalen gjordes tillsammans med de boende och Frank & Skyttberg

- Det har varit väldigt roligt att arbeta med gestaltningen tillsammans med styrelsen. Huset är från 1961 och har en utformning som är ganska kantig och hård. Många hus från den tiden är det. Därför har jag fokuserat på en organisk utformning av gården som bryter av husets uttryck med mjuka former. Materialval och placering av olika objekt är gjorda med hjälp av de boende som löpande fått ge feedback och komma med viktiga synpunkter under gestaltningsprocessen. En viktig punkt för de boende har varit att gården ska vara tillgänglighetsanpassad. Därför byggdes en ramp mot gården från parkeringen. Det var också viktigt att det skulle finnas en lekplats. Projektet är ett bra exempel på när boendedialog fungerat utmärkt. När det gäller val av blommor har jag tänkt mig att det ska vara en variation av färger och att de blommar på olika delar av året, berättar Nicolai.

Nicolai kommer ursprungligen från Danmark men bor i Nynäshamn. Hans föräldrar och morföräldrar var alla arkitekter i Danmark och han skrattar till när han skämtsamt berättar att han blev familjens svarta får när han valde att bli landskapsingenjör och inte gå den ”vanliga” vägen. Han har arbetat på HSB i över 15 år och trivs verkligen bra berättar han.

HSB Södertörn Nicolai Ussing brf Lejonet projektbilder. 716.jpg
Gårdens organiska former i kontrast till husets hårda former

På invigningen berättade Nicolai om hur han och de boende tänkt i gestaltningsprocessen. Nicolai känner de boende väl och framförallt de som sitter i styrelsen. Han har varit HSB-ledamot i fem år, vilket bidrar till den goda relationen med Lejonets medlemmar. HSB Södertörns kontor i Nynäshamn ligger några minuter från föreningen. Närheten har gjort att många besök har varit möjliga under projektet och eftersom Nicolai själv bor i Nynäshamn har arbetet kunnat fortgå relativt problemfritt även under pandemin.

extern hsb gård.jpg
Full uppslutning på invigningen av den nya gården

Monika Lundstedt, ordförande i brf Lejonet, berättar om husets historia och om de inglasade balkongerna som vetter in mot innergården. De färdigställdes runt påsk 2020 och kort där efter påbörjades planeringen av innergårdens omgestaltning. Några av de boende kallar den gamla innegården för ”öknen” när de refererar till den och alla tycker att lyftet med den nya gården är som natt och dag. Monika tycker att samarbetet mellan styrelse, HSB-ledamot, boende och entreprenör fungerat bra och att alla är väldigt nöjda med resultatet.

David Hallgren, projektledare på HSB Södertörn arbetade med balkongrenoveringen. Han berättar att de gamla balkongerna var i stort behov av renovering och att föreningen hade inspirerats av andra projekt som HSB Södertörn arbetat med i Nynäshamn. De bestämde sig för att göra något liknande och bytte till större balkongplattor och glasade in balkongerna. David hjälpte till med bygglov, upphandling och genomförande av projektet.

De nya balkongerna som vetter mot innergården har gjort att det varit extra roligt att följa arbetet, tycker många av de boende. Fler än vanligt har varit hemma det senaste året och har därför följt arbetet från sina nya inglasade balkonger. Frank & Skyttberg fyller i och säger att det varit publik varje dag och att de kommit de boende närmare än vanligt med tanke på situationen. Något som de själva uppskattat och därför är invigningen extra kul även för dem.

HSB Södertörn Nicolai Ussing brf Lejonet föreefter 716.jpg
Före och efterbild på innergården

Arbetet som HSB-ledamot i brf Lejonet fortsätter för Nicolai, nu däremot med en färdig innergård och en grön underhållsplan som föreningen följer.

Här kan du läsa mer om vad en grön underhållsplan är. Det finns även ett webbinarium där Nicolai pratar om bostadsrättsföreningars utemiljöer och varför det är värt att utveckla dem.

 


Stäng artikel