X

Medlemsgruppen kallar till årsmöte

07 mars 2019 Du som är medlem eller bosparande medlem i HSB Mälardalen – och ännu inte är innehavare av en HSB-bostadsrätt inom föreningens verksamhetsområde – ingår i ”Medlemsgruppen”.
Samtliga medlemmar i ”Medlemsgruppen” kallas nu till årsmöte.

Dag: Måndag 18 mars, kl 15.00 på HSB Mälardalens kontor i Örebro, Osmundgatan 12.
Viktigt att du anmäler ditt deltagande senast 15 mars till telefon 021-370 24 50.

Dag: Onsdag 27 mars, kl 15.00 på HSB Mälardalens kontor i Västerås, Tallmätargatan 9.
Viktigt att du anmäler ditt deltagande senast 25 mars till telefon 021-370 24 50.


Stäng artikel