X

Miljödiplomet 10 år

09 juni 2021 HSB Södertörn har fått förnyat miljödiplom. I maj genomgick vi den årliga externrevisionen utan avvikelser. Men i år firar vi inte bara ett förnyat diplom, utan även att vi har varit miljödiplomerade i 10 år.

Vi har kommit en bra bit sedan 2011 när vi diplomerade oss för första gången. Det är mycket som har hänt utvecklingsmässigt. Dels kring hur högt upp miljöfrågorna har kommit på dagordning i samhället, men också kring framsteg som gjorts inom den tekniska utvecklingen. Visst har vi stora utmaningar framför oss, men vi ska vara stolta när vi ser tillbaka på vad vi åstadkommit hittintills. 

Här är ett axplock av framsteg som skett under åren.

tidlinjeutbildningar.png

Åtgärderna som vi har vidtagit under perioden motsvarar minskade utsläpp med 298 ton CO2e. Det motsvarar ett helt års utsläpp. Vi har gjort det samtidigt som vi har ökat omsättning, ägd/hyrd yta och antal anställda. 

År 

Totalt ton CO2e 

Omsättning tkr 

Ägd/hyrd yta m2 

Antal anställda 

2010 

386 

99,2 

11 181 

83 

2020 

288 

152,2 

49 210 

93 

Vi är stolta över förändringen vi har åstadkommit men inte nöjda. Nu ser vi fram emot att fortsätta vårt hållbarhetsarbete tillsammans med kunder och medlemmar.


Stäng artikel