X

Höstens nya tjänster i Mitt HSB

17 juni 2021 Under hösten kommer ett flertal nya tjänster att lanseras i Mitt HSB. I Mitt HSB hittar ni alla våra digitala tjänster, mallar, nyheter etcetera.

HSB Smart Bokning är en modern, lättanvänd och digital bokningstjänst. Tjänsten gör bokning av föreningens gemensamma lokaler och resurser mer lättillgängligt för de boende samtidigt som styrelsen får minskad administration.

Med HSB Digitalt Styrelsestöd visualiseras verksamhetsåret kopplat till er specifika bostadsrättsförening och era förutsättningar. Det blir enklare att hantera, planera och följa upp arbetsuppgifterna under styrelsemötet och smidigare att hålla ordning på viktiga dokument eftersom allt samlas på ett och samma ställe. Sist men inte minst – ni slipper allt pappersarbete!

HSB Årsredovisning är en tjänst med syfte att underlätta, effektivisera och kvalitetssäkra framtagandet och signeringen av brf:ers årsredovisningar.

HSB Bunden placering
En ny tjänst i Mitt HSB där våra kunder själva kan placera överlikvid till en bunden ränta upp till 12 månader. Räntor, villkor med mera kommer redovisas i tjänsten. Mer information kommer efter sommaren.


Stäng artikel