X

HSB Mälardalen växer och blir HSB Mälardalarna

29 november 2018 Tisdag kväll höll HSB Mälardalen extra föreningsstämma på Stadshotellet i Västerås. På stämman fattades beslut om att genomföra en fusion mellan HSB Mälardalen och HSB Dalarna. Samtidigt fattade HSB Dalarna samma beslut på sin extrastämma som hölls i Falun.

De två regionföreningarna HSB Mälardalen och HSB Dalarna kommer att slås samman under det nya namnet HSB MälarDalarna. Sammanslagningen träder i kraft rent formellt då Bolagsverket har godkänt och registrerat föreningen vilket sker under våren 2019. 

-  Det var ett viktigt beslut som togs igår på föreningsstämman. Fusionen innebär att vi kan samordna och effektivisera vår verksamhet, stärka den lokala närvaron och satsa ännu mer på digitala tjänster, säger Joakim Isberg, tf VD på HSB Mälardalen. 

Bakgrunden till fusionen är att skapa bättre förutsättningar för HSBs utveckling, att säkra den lokala närvaron och att vara en attraktiv arbetsgivare. Fusionen ger möjlighet att förbättra våra erbjudanden till medlemmar och kunder genom fler hållbara tjänster och ökad tillgänglighet.

-  HSB Mälardalens styrelse föreslog enhälligt stämman att besluta om fusion. Processen inför detta beslut har varit mycket framgångsrik och metodisk. Det nya HSB MälarDalarna kommer att bli en viktig part i samhällsbyggandet. Vi kommer fortsätta att producera och förvalta bostäder. Organisationen för HSB MälarDalarna planeras att införas från 1 januari 2019, säger Leif Ringqvist, ordförande i HSB Mälardalen.

HSB MälarDalarna blir den sjätte största Regionala HSB-föreningen i Sverige. Verksamhet bedrivs nu och även efter sammanslagningen i Borlänge, Falun, Mora, Rättvik, Leksand, Avesta, Ludvika, Västerås, Örebro, Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kumla, Köping, Lindesberg och Sala.

Fakta HSB MälarDalarna

Antal medlemmar: 31 916

Antal medlemsföreningar: 328

Antal hyreslägenheter: 1 164

Antal byggrätter: 2 070

Antal medarbetare: 203

Regionkontor: 3 (Örebro, Västerås, Borlänge)

Lokalkontor: 11


Stäng artikel