X

Så här förbättrar vi boendekvaliteten i våra fastigheter just nu

08 juli 2021 Vi vill öka trivseln i våra hyresfastigheter tillsammans med våra hyresgäster. Sammanfattningsvis tycker ni, våra hyresgäster, att det är ganska bra att vara hyresgäst hos HSB Södertörn. Men vi kan bli bättre. Redan nu är vi på gång med en rad åtgärder för att öka trivsel, trygghet och boendekvalité.

På gång just nu
Det händer mycket i området runt Flemingsberg. Det gäller även våra fastigheter. En av våra lekplatser på Sågstuvägen har just byggts om. Lekplatsen har bland annat fått ett nytt volträcke. I samma område rustar vi ett garage genom att montera in ny ventilation. Efter sommaren byter vi yttertak på samma garage. Åtgärden innebär ett bättre inomhusklimat samtidigt som problemen med läckage åtgärdas.

I Nynäshamn pågår sedan en tid tillbaka en upprustning och ombyggnation av gården på Hamngatan. När den är klar i början på juli kan de boende se fram emot en ny trevlig uteplats. Gårdens växtlighet har också fått lite kärlek och omtanke. Sammanfattningsvis en innergård som bjuder in till samvaro.

På Gotland är vi igång med renovering av fasad och fönster samtidigt som vi dränerar om i en av våra fastigheter. Förutom att fastigheten får en välbehövlig ansiktslyftning kommer boendekvalitén att öka samtidigt som energianvändningen minskar.

Åtgärder som påbörjas 2021
Under hösten 2021 påbörjar vi arbetet inför ett stambyte i en av våra fastigheter i Huddinge centrum. Stambytet påbörjas tidigast under 2022. Att byta stammar är ett stort arbete som också påverkar hyresgästerna under den tid det pågår. Vi ser att kommunikationen mellan oss, vår entreprenör och hyresgästerna kommer att vara väldigt viktig. Därför kommer vi att tillsätta en kommunikatör till projektet med ansvar över att se till att hyresgästerna vet om vad som händer och varför.

Vi planerar även för ommålning av fasader på Ganne väg 5-11 i Katthammarsvik.

Ökad trygghet
För att öka tryggheten i våra fastigheter pågår en upphandling av nya Aptussystem för inpassering i portar och övriga gemensamma utrymmen i fastigheterna Hamngatan 7 Nynäshamn, Floragatan 15 Nynäshamn och Nyängsvägen 3 i Tullinge Centrum. Parallellt med upphandlingen sker en uppgradering av befintligt Aptussystem med nya digitala anslagstavlor på Sågstuvägen 4-30 i Huddinge.

Minskad klimatpåverkan genom boendet
Minskad energianvändning och ökad boendekomfort hänger ironiskt nog ofta ihop. Som en av flera åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, kommer vi att installera rumsgivare i de flesta av våra fastigheter. Med hjälp av dem kan vi bättre kontrollera hur värmen distribueras i fastigheterna. Det i sin tur ger oss värdefull information om hur vi kan arbeta effektivare med uppvärmningen samtidigt som vi förbättrar boendekomforten.

Under 2021 sker installationerna på Sågstuvägen 4 – 30 Huddinge, Hamngatan 7 Nynäshamn, Nyängsvägen 3 i Tullinge Centrum, Jac Norrbys gata 2 – 72 Hemse Gotland, Apoteksgatan 1 A – E/Storgatan 31 A – C Hemse Gotland.

Efter sommaren påbörjar vi installation av nya undercentraler för värmen på Jac Norrbys gata 2 – 72 i Hemse samt på Sankt Hans gatan 6 A och B i Visby. Samtidigt utreder vi möjligheten att byta uppvärmningssystem från direktverkande el till vattenburen värme via bergvärme eller solceller på Vismyragatan 2 – 12 och Silvergatan 1 – 17 Hemse Gotland. Båda åtgärderna kommer att leda till ökad boendekomfort samtidigt som vi minskar energianvändningen.


Stäng artikel