X

Svanenmärkningen på plats

14 juli 2021 Nu är skylten om att kvarteret Målet i Lund är Svanenmärkt uppsatt på fasaden.

Vad innebär "ett Svanenmärkt" hus? 

Svanenmärkt hus innebär flertalet fördelar. Det handlar bland annat om lägre energianvändning och kontrollerat dagsljus, men även andra tekniska parametrar så som ventilation och radon kontrolleras. Svanens stora fokus ligger också i att skapa en giftfri miljö och majoriteten av kravställningarna i Svanen rör kemiskt innehåll i byggprodukter. Kraven handlar inte enbart om ämnen som är skadliga i naturen, utan även ämnen som är skadliga mot personer.
 
Kvarteret Målet är inte bara Svanenmärkt, det är även en rökfri fastighet. 
Tidigare i sommar flyttade hyresgästerna in i kvarteret Målet. Det kan du läsa mer om här. 

Stäng artikel