X

HSB Sydost föreningsstämma 2019

05 juni 2019 HSB Sydosts föreningsstämma hölls den 4 maj i Ronneby. 78 ombud från HSB Sydosts bostadsrättsföreningar samlades på Ronneby Brunn tillsammans med ett tjugotal övriga medlemmar och personal från HSB Sydost. Avgående vd Jörgen Abrahamsson presenterade sitt sista verksamhetsår på HSB Sydost.

Precis som 2017 har verksamhetsåret 2018 varit händelserikt med inflyttning i HSB Gesällen och HSB brf Bastionpalatset i Kalmar samt HSB Pelarsalen i Växjö. Pelarsalen tilldelades även träbyggnadspriset av en jury bestående av representanter från Växjö kommun, näringslivet och Linnéuniversitetet. Under året byggstartades HSB Garvaren i Karlskrona och HSB Arkaden i Växjö.

Bosparåret 2018 präglades av en kontinuerlig ökning av antalet bosparare och totalt ökade antalet med 20%. Sista december 2018 hade HSB Sydosts medlemsantal ökat till 18 482 medlemmar, varav 11% är bosparare. Under året ökade antalet medlemsföreningar med de två föreningar som HSB Sydost har producerat själva - brf Stinsen i Växjö med 76 lägenheter och brf Bastionpalatset i Kalmar med 8 lägenheter.

Fortsatt satsades på utbildning för förtroendevalda och HSB-ledamöter för att ge de bästa förutsättningarna för ett tryggt och välutfört styrelsearbete runt om i regionen. HSB-ledamotens roll lyftes i det riksgemensamma forumet och bidrog till beslut om riksgemensamt arbete mot tydligare stödfunktioner för samtliga HSB-ledamöter i Sverige.

Verksamhetsområdet förvaltning har haft god tillväxt med nya avtal runt om i sydost och ett fortsatt arbete med befintliga avtal. Förvaltningstjänsterna har kontinuerligt utvecklats för att möta våra kunders behov.

Styrelsen och valberedningen för kommande år

HSB Sydost styrelse för kommande år består av: Sebastian Lindroth, Ordförande. Vice ordförande Monica Widnemark avgår och lämnar över vice ordförandeskapet till Mikael Gunnarsson. Övriga ledamöter är Anders Carming, Christoffer Stenström, Gaca Radetinac, Githa Fiorino och nyinvalda Carita Schönbaum. 

HSB Sydost valberedning för kommande år består av: Ordförande Rolf Nicklasson, Växjö,  och Ingela Persson, Karlskrona, Göran Ågren, Oskarshamn och Sten-Åke Radner, Kalmar.

Läs gärna HSB Sydosts årsredovisning för 2018. 


Stäng artikel