X

Högsäsong för klotter – så förebygger ni skadegörelsen

24 augusti 2021 Hösten hör till klottrets högsäsong och ofta väcker skadegörelsen en känsla av otrygghet bland de boende. ”Agera snabbt om ni drabbas, det är jätteviktigt för att förebygga framtida klotter”, tipsar Patrik Algesjö, saneringstekniker på HSB Stockholm.

Nedklottrade fasader och portar väcker en olustig känsla hos många och enligt Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten upplevs den sortens miljöer ofta som otrygga – samtidigt som klottret ökar risken för ytterligare skadegörelse.

— Att agera snabbt är en jätteviktig åtgärd för att förebygga framtida klotter. Det signalerar att man har koll och bryr sig om sin fastighet. Därför är det avgörande att vi som jobbar med det här följer Stockholm stads rekommendation och tar bort klottret inom 24 timmar från det att föreningen hör av sig, säger Patrik Algesjö, saneringstekniker HSB Stockholm.

Sanera rätt – viktigt ur miljösynpunkt och för att minimera slitaget

För att sanera så skonsamt som möjligt är valet av behandling viktig. Hela tiden utvecklas nya, effektiva och mer miljöanpassade klotterborttagningsmedel men det är en ständig kamp mellan två läger. För i takt med den utvecklingen blir också färgerna alltmer motståndskraftiga och som det ser ut idag är det svårt att sanera klotter helt utan kemikalier.

– För att välja rätt klotterborttagningsmedel och utföra saneringen så miljövänligt som möjligt måste man ta hänsyn till både underlaget och den sprayfärg som har använts. Blir behandlingen fel är risken att färgen får ännu bättre fäste och skadar fasaden helt i onödan. Att måla över klotter är inte heller önskvärt eftersom färgen inte fäster, nästa gång ytan saneras kommer det fram, säger Patrik.

HSB Stockholm arbetar kontinuerligt för att på olika sätt öka hållbarheten i alla delar av sitt tjänsteutbud och utvärderar löpande metoder som ska bidra till mer miljövänliga saneringar.

– Även i de fall då kemikalier måste användas går det att styra hur stor miljöpåverkan blir. När klottret spolas bort med högtrycksspruta är det viktigt att undvika brunnar och försöka samla vattnet på asfalten för att sen städa bort det. Helst ska inget rinna rakt ner i marken.

Satsa på skyddsbeläggning som gör klottret lättare att avlägsna

Idag är trä och puts trendiga material – men de är svårare att sanera. Optimala ytor är betong, plåt och tegel. Däremot finns det ett slags vaxbaserad skyddsbeläggning som gör klottret lättare att avlägsna och som fungerar på de flesta fasadmaterial. Den skyddande beläggningen stryks eller sprutas på och är verksam i upp till tio år – en förebyggande åtgärd som HSB Stockholms servicetekniker utför på förfrågan.

– Jag ser mitt jobb som en del i arbetet med att skapa trygga och trivsamma bostadsmiljöer, säger Patrik.

Har ni frågor eller behöver hjälp med sanering, kontakta Patrik Algesjö och HSBs saneringsgrupp på tel: 010-442 16 85 eller mejl: sanering@hsb.se.

5 tips för att förebygga klotter:

– Ta bort klottret direkt – det förebygger framtida skadegörelse. Är temperaturen under 0 ska man däremot vänta eftersom det kan leda till köldsprickor i exempelvis fasaden. Optimalt är temperaturer på 10+.

– Skydda era fasader genom att behandla dem med ett slags vax som gör att klottret inte fäster. Skyddet appliceras upp till cirka tre meters höjd.

– Försvåra – plantera buskar, en klätterros eller annan växtlighet framför fasaden.

– Se över belysningen i och runt husen så att det inte finns några undanskymda, mörka vrår.

– Till sist: arbeta långsiktigt med att främja initiativ som bidrar till liv och rörelse i området under fler av dygnets timmar. Har föreningen exempelvis lokaler kan en mix av verksamheter vara önskvärd.


Stäng artikel