X

78,2% av våra hyresgäster är nöjda med HSB Stockholm

28 juni 2021 Nu har resultatet från årets NKI-undersökning kommit. Syftet med undersökningen är att mäta hur nöjda hyresgästerna är med HSB Stockholm som hyresvärd. Undersökningen genomfördes i våras och totalt svarade 1 853 hyresgäster på enkäten som skickades ut via post, e-mail och sms.

Undersökningen består av ca 80 frågor och är indelade i olika områden. De områden som hade ökat mest sedan den förra mätningen var Rent & snyggt som gått från 68 % till 72,9 % där fler är nöjda med städningen av grovsoprum, allmänna utrymmen och skötsel av gård och närmiljö samt Trygghet & säkerhet där undersökningen visar att fler känner sig trygga i sin fastighet – 79,6 % mot 79,1 % i förra mätningen.

Totalt sett kan vi konstatera att 9 av 10 hyresgäster trivs i sitt bostadsområde och 8 av 10 kan rekommendera HSB som hyresvärd och förvaltare.

- Det är en liten ökning sedan den senaste mätningen vi gjorde 2018 då resultatet hamnade på 77,9 %. Det känns väldigt positivt att vi har lyckats att öka trots de anpassningar i servicen vi har behövt göra efter den rådande situationen det senaste året, säger Karl-Johan Lindahl, verksamhetschef Hyresfastigheter.

Vissa områden har dock fått lägre omdömen än vid förra mätningen och till dessa hör bland annat Temperatur och värmekomfort samt Kontakten med personalen, vilket det nu kommer att arbetas vidare med. HSB har gemensamt i arbetsgrupper med förvaltare, fastighetsskötare, fastighetsadministratörer samt Kund- och Medlemsservice gått igenom svaren från undersökningen för alla fastigheter. Nu pågår arbetet med att sätta upp handlingsplaner, både för vad som kan förbättras generellt och för varje specifik fastighet. Det kan handla om allt ifrån bättre återkoppling på utförda arbeten till nya utemöbler på gården. Under hösten när handlingsplanerna är klara kommer hyresgästerna att få återkoppling med planerade åtgärder för respektive fastighet.

Ett stort tack alla hyresgäster som svarade på enkäten och hjälper oss att bli ännu bättre!

Varför mäts NKI?

HSBs mål är att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och våra fastigheter samt servicen till alla kunder. Att få veta vad hyresgästerna tycker om sitt boende är därför mycket värdefullt då svaren ligger till grund för hur vi planerar och prioriterar. Mätningen utförs av ett oberoende marknadsundersökningföretag - AktivBo.


Stäng artikel