X

Ny ledamot i HSB Uppsalas styrelse

23 maj 2018 HSB Uppsalas föreningsstämma 2018 hölls den 15 maj på hotell Gillet i Uppsala.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för HSB Uppsala samt resultat- och balansräkning för koncernen. Styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Lena Rönnberg omvaldes till styrelsens ordförande. Anna Ahlin, Gunnar Hallemark och Johanna Norberg omvaldes till styrelseledamöter. Daniel Callbo valdes in som ny ledamot i styrelsen. Callbo är masterstudent inom företagande & ledning samt pedagogiskt ledarskap.

Valberedningens ledamot Agneta Gille omvaldes och utsågs till ordförande. Ledamot Monica Östman omvaldes och Sture Blomgren nyvaldes.

Kvällen avslutades med middag.


Stäng artikel