X

De nya HSB-ledamöterna har blivit utsedda

14 juni 2021 Försommaren är en fantastisk tid. Inte enbart för de grönskande innergårdarna och det behagliga vädret utan även för att det är början på något nytt. Ett tydligt tecken på det är att alla nya HSB-ledamöter har blivit utsedda.

HSB-ledamöterna väljs ut av HSB Södertörns styrelse. De sitter på ett mandat om ett år som pågår från HSB Södertörns konstituerande möte till årsmötet 2022. Eftersom HSB-ledamöterna väljs ut med omsorg får de oftast sitt uppdrag förlängt tack vare den kompetens de besitter.

HSB Södertörn eftersträvar en kontinuitet hos HSB-ledamöterna men vill såklart även få in nya tillskott. Just därför är det så glädjande att se att vi har fått in många nya ledamöter i år samtidigt som få har avsagt sig sina uppdrag.

HSB har en lång historia med HSB-ledamöter. Det står skrivet i HSBs stadgar att HSB-ledamoten ska ingå som en del av brf-medlemskapet. Genom länken till HSB ska denne vara en användbar resurs som snabbt kan hjälpa medlemmarna med att ta fram den information som de eftersöker. Till skillnad från föreningens egna ledamöter så utses HSB-ledamoten av respektive regionsförening. Trots det är ledamoten likväl en fullvärdig medlem av bostadsrättsföreningens styrelse med det juridiska och solidariska ansvar som det innebär gentemot föreningens medlemmar.

HSB Södertörn har nyligen hållit i en uppstartsutbildning för alla nya HSB-ledamöter. Nya ledamöter har även en mentor som vägleder ledamoten under de första två åren. Mentorn är själv en HSB-ledamot som har haft sitt uppdrag sedan en tid tillbaka. HSB-ledamöterna får dessutom gå alla HSB Södertörns utbildningar, om de inte redan har gjort det.

Du kan läsa mer om HSB-ledamoten här.

 


Stäng artikel