X

Ny sökomgång för statligt stöd när lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

17 augusti 2021 Regeringen förlänger det statliga stödet till lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för lokalhyresgäster som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Det innebär att bland andra bostadsrättsföreningar med lokalhyresgäster inom vissa branscher kan få kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Stödet förlängs för perioden april-30 september 2021.

För mer information om villkor för stödet, vilka branscher som omfattas och vilka handlingar som ska biläggas ansökan, besök Boverkets hemsida. Bland annat ska överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd om rabatterad hyra bifogas ansökan. Notera att överenskommelsen måste tecknas senast 31 augusti, annars avslås ansökan.

Var och när kan vi ansöka om stöd?
Lokalhyresstöd avseende perioden 1 april-30 september kan sökas till och med den 30 september 2021. Ansökan sker via Boverkets hemsida.

Vill ni att HSB hjälper er? Enkelt och smidigt!
Vi hjälper er med att samla in de underlag som krävs samt att göra själva ansökan på Boverkets hemsida. Skicka in er förfrågan till ansokanhyresreduktion.stockholm@hsb.se så kontaktar vi er.  Ni debiteras för nedlagd tid, minsta debitering är 1 timme. 


Stäng artikel